Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
22 november 2005 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 21.10.-15.11.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 20.200 optioner till 30.300 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 106.050,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 21.10.-15.11.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 2.400 optioner till 3.600 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 12.600,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 118.650,00 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 329.373.856,00 euro och antalet aktier 94.106.816, varav 23.579.587 A-aktier och 70.527.229 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä