Wärtsilä utnämner Pierpaolo Barbone till ställföreträdande verkställande direktör

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
22 oktober 2015 kl 08:35 E. Europe Standard Time
Dipl. ing. Pierpaolo Barbone (58) har utnämnts till ställföreträdande verkställande direktör från och med 1.11.2015. Han fortsätter även i sin befintliga position som direktör för Services.

Pierpaolo Barbone anställdes av Wärtsilä 1996. Han har innehaft flera chefspositioner inom Services-affärsområdet, inklusive direktör för Mellanöstern och Asien, direktör för den globala fältserviceorganisationen samt direktör för Sydeuropa och Afrika. Sedan 2013 har han varit direktör för Services-affärsområdet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Pierpaolo Barbone
Direktör, Services
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5670
pierpaolo.barbone@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki i Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä