Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har minskat sitt innehav i Wärtsilä

  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
22 september 2016 kl 12:20 E. Europe Standard Time
BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited sålt Wärtsilä aktier 21.9.2016 och att 5%:s flaggningsgränsen därmed underskrids både för andelen av aktier och röster och för den totala ägarandelen. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,40%

0,11%

8,52%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,49%

0,11%

8,61%

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.584.654

 

8,40%

SUMMA A

16.584.654

8,40%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

214.371

0,10%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

7.621

0,00%

SUMMA B

 

 

 

221.992

0,11%

 

© 2020 Wärtsilä