Wärtsilä fortsätter expansionen inom fartygsdesign – förvärvar det singaporeanska företaget CWA

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
22 september 2008 kl 12:10 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har idag kommit överens om att förvärva Conan Wu & Associates Pte Ltd (CWA), som är ett av de ledande företagen inom fartygsplanering och -design. CWA har sitt huvudkontor i Singapore. Affären omfattar också partnerskapsavtal gällande CWA:s verksamhet i Malaysia, Kina och Hongkong.

Köpessumman är 23 miljoner euro, som betalas kontant, samt ytterligare en summa på som betalas utifrån affärsverksamhetens resultat under åren 2008-2010.

CWA:s omsättning år 2007 uppgick till 10,7 miljoner euro och lönsamheten var på en mycket god nivå. CWA har 66 anställda i Singapore.

”Detta företagsköp är ett tydligt bevis på Wärtsiläs engagemang i att bli den ledande serviceleverantören inom fartygsdesign på våra specialområden, som är offshore-och specialfartyg samt några valda handelsfartyg. CWA har en stark marknadsposition och bolagets utmärkta know-how utgör ett mycket välkommet tillägg till Wärtsiläs utbud. Genom att integrera CWA i vår ship design –verksamhet kan vi förbättra konkurrenskraften hos CWA’s tjänster och därmed även CWA’s affärsutsikter”, säger Jaakko Eskola, direktör för Wärtsilä Ship Power.

Förvärvet av CWA är ytterligare ett viktigt steg i Wärtsiläs strategi att förstärka sin ställning som en leverantör av helhetslösningar och att vara den värdefullaste partnern för sina kunder. Expansionen inom fartygsdesign är ett viktigt steg för Wärtsilä, eftersom det tar företaget närmare sina kunder inom marinindustrin. Wärtsilä har föresatt sig att erbjuda de helhetslösningar som är bäst och som har den högsta verksningsgraden oavsett vilken utrustning som används.

Wärtsiläs marina helhetslösningar är konkurrenskraftiga på ett unikt sätt, eftersom de integrerar och optimerar de olika driftsprocesserna i hela fartyget.  Det nya och innovativa sättet att kombinera kunnande inom fartygsdesign med såväl utrustning som service kommer att medföra betydliga fördelar för kunderna, bland annat i form av högre verksningsgrad och minskade emissioner.

”Förvärvet av CWA utvidgar Wärtsiläs serviceutbud inom fartygsdesign geografiskt. Dessutom kompletteras och utökas Wärtsiläs kunnande inom fartygsdesign till att täcka ett mer omfattande urval fartyg, inklusive små, mindre komplicerade och standardiserade fartyg”, säger Arne Birkeland, direktör för Wärtsilä Ship Design.

Wärtsilä har under de senaste åren utvecklat och utvigt sitt utbud inom fartygsdesign, vilket började med grundandet av en avdelning för konceptplanering år 2004. Därefter köpte Wärtsilä det tyska företaget SCHIFFKO år 2006. I juli 2008 köpte Wärtsilä den norska, globala fartygsdesignkoncernen Vik-Sandvik. I dag har Wärtsilä verksamhet inom fartygsdesign i mer än 10 länder och verksamheten sysselsätter över 500 personer.

CWA är ett av de ledande företagen i sin bransch och specialiserar på fartygsplanering och -design för varv och rederier. Företagets kärnverksamhet är design av offshore- och bogserbåtar samt pråmar och mindre handelsfartyg. Företaget har en stark marknadsposition i Syd- och Sydostasien. Som en del av Wärtsilä har CWA utmärkt tillväxtpotential i området, inklusive Kina, Indien och Vietnam.

”Som en del av Wärtsilä kommer CWA att kunna utnyttja sin enorma potential såväl i Asien som på övriga marknader. Avtalet är en utmärkt möjlighet att vidareutveckla vårt kunnande och vår affärsverksamhet globalt”, säger Dato Conan Wu, styrelseordförande för CWA.

CWA kommer att integreras med Wärtsilä Ship Design inom affärsområdet Ship Power. All personal i Singapore, inklusive de tidigare ägarna Dato Conan Wu och  Mok Kim Terng samt resten av CWA’s ledning, kommer att fortsätta som Wärtsilä-anställda.

Mer information, vänligen kontakta:

Jaakko Eskola
Direktör, Wärtsilä Ship Power
Tel: +358 10709 5626

Arne Birkeland
Direktör, Wärtsilä Ship Design
Wärtsilä Ship Power
Tel: +47 9771 5013

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä