Sari Kolu utnämnd till Wärtsiläs Compliance direktör

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
22 maj 2012 kl 12:15 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs fokus på regelefterlevnad har förstärkts med en ny kontrollfunktion. Sari Kolu har tillsatts till Compliance direktör i Wärtsilä från och med 1 maj 2012. I den här rollen kommer hon att ansvara för att globalt utveckla, leda och granska policyer och praxis på gruppnivå inom Wärtsilä för att främja och säkerställa efterlevnad av alla gällande lagar samt principerna om god företagsmedborgarskap.

Innan Sari Kolu började på Wärtsilä hade hon flera ledande positioner inom skogsindustrin och telecomföretag. Sari Kolu är juris kandidat och har en MBA med ledarskapsinriktning.

Kolu rapporterar till Kari Hietanen, Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden.

Bild av Sari Kolu

Tilläggsuppgifter:

Kari Hietanen
Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 10 7095609
kari.hietanen@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com   

 

© 2020 Wärtsilä