Wärtsilä, Rautaruukki och SKF undertecknade slutgiltigt avtal om att slå samman verksamheter inom långa stålprod

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
22 april 2005 kl 18:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä, Rautaruukki och SKF har idag undertecknat slutgiltigt avtal om att slå samman verksamheter inom långa stålprodukter. Transaktionen förutsätter godkännande från relevanta myndigheter

Efter undertecknande av Memorandum of Understanding 17 februari, har Rautaruukki Abp, AB SKF och Wärtsilä Oyj Abp idag undertecknat ett slutgiltigt avtal om att slå samman verksamheter inom långa stålprodukter till ett nytt samägt bolag (”NewCo”). Due diligence processen är avslutad. Transaktionen förutsätter fortfarande godkännande från relevanta myndigheter och förväntas slutföras innan 31 maj, 2005.

NewCo kommer att bli en ledande europeisk producent av långa stålprodukter till rullningslager-, tunga fordons-, bil- och verkstadsindustrin. Bolagets verksamhet kommer att bestå av Rautaruukkis dotterbolag inom långa produkter, Fundia Special Bar, Fundia Wire and Fundia Bar & Wire Processing, SKFs dotterbolag Ovako Steel och Wärtsiläs dotterbolag Imatra Steel. Rautaruukkis verksamhet inom armeringsstål kommer inte att ingå i transaktionen. Rautaruukki kommer att äga 47,0%, SKF 26,5% och Wärtsilä 26,5% i det nya bolaget.

För ytterligare information kontakta gärna: Eeva Kainulainen, Informationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp, tel: +358 10 7095 235.

 

 

© 2020 Wärtsilä