Wärtsilä publicerar omräknad finansiell information för 2018 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
22 mars 2019 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande 22.3.2019 kl. 10.30 lokal tid

Wärtsilä publicerar omräknad finansiell information för 2018 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen

Teknologikoncernen Wärtsiläs nya organisationsstruktur infördes 1.1.2019. Wärtsiläs finansiella rapportering kommer att återspegla den nya strukturen med de två affärsområdena, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet, som utgör de rapporterade segmenten.

Genom att koncentrera verksamheten till två affärsområden, som omfattar både ny utrustningsförsäljning och service för respektive marknad, sätter Wärtsilä fart på tillväxten och implementeringen strategierna Smart Marine och Smart Energy. Integrationen av nya produkter och service ökar värdet för kunderna genom starkare fokus på kompletta livscykellösningar som skräddarsys utifrån marknadens specifika behov. Det gör det också möjligt för Wärtsilä att erbjuda kunderna mer effektiv betjäning med ökad flexibilitet och snabbare respons.

Wärtsiläs finansiella rapportering för 2018 har justerats för att återspegla den nya rapporteringsstrukturen, och de omräknade jämförelsetalen presenteras i separata excel- och PDF-filer som bifogas detta meddelande. Omräkningen påverkar inte koncernens siffror. Wärtsilä kommer även att rapportera den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de två segmenten. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för efterinstallationer av avgasreningssystem överförts från serviceverksamheten till ny utrustningsförsäljningen. Jämförelsetalen 2018 har justerats därefter.

Ytterligare information:

Arjen Berends
Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com


Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp Segmentmeddelande excel

Wärtsilä Oyj Abp Segmentmeddelande pdf

© 2020 Wärtsilä