Wärtsilä öppnar ett nytt stort servicecenter i Shanghai, Kina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
22 mars 2007 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har idag invigt ett nytt servicecenter i Shanghai, Kina. Den kommer att erbjuda ägare och operatörer högklassig reparering och upprustning av fartygsmotorer, växellådor, propellrar och annan fartygsutrustning. Investeringen är i detta skede 2,3 miljoner euro.

”Det nya servicecentret har den nyaste teknologin, expertisen och designen för att erbjuda toppkvalitet och garanti för alla reparerade komponenter. Servicecentret kommer förutom att tjäna kunder i Shanghai-regionen, även att finnas till hands för de snabbt ökande behoven i Kina. Det är också planerat att de tjänster som erbjuds i servicecentret kommer att utökas och att detta kommer att bli en av världens största reparationsverkstäder,” säger Tage Blomberg, Direktör, Services.

Den nya verkstaden är redan delvis igång, och kommer att vara i full användning i maj 2007. För tillfället finns där ca 30 anställda och personalen kommer att utökas till ca 70 när verkstaden är i full gång. De flesta anställda är lokalt rekryterade. De anställda får en omfattande utbildning för att garantera en hög kvalitet.

Detta är den tredje verkstaden som Wärtsilä grundat i Kina. Den första är i Hong Kong och den andra som öppnades 1994 är i Panyu, i provinsen Guangdong. Dessa har varit mycket framgångsrika.

Shanghai är en av världens största containerhamnar. Den stora flottan som är baserad i Shanghai och passerar hamnarna utgör en god marknadsbas för servicetjänsterna. Rederierna och varven är välmedvetna om att reparation och upprustning är ett idealt sätt att förlänga vissa motordelars livslängd.

Wärtsilä har även reparationsverkstäder i Kanada, Italien, Holland och Singapore.

För ytterligare information, vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tel. +358 10 709 5235.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä