Wärtsiläs kraftverksprojekt i Indonesien beviljas finansiering av Finlands Exportkredit

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
22 januari 2014 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Standard Chartered Bank har undertecknat två exportlåneavtal till ett värde av 160 miljoner euro med Indonesiens nationella elbolag PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). Lånen har en löptid på 12 år och används för att finansiera två kraftverksprojekt som byggs för PLN’s räkning och består av totalt 35 stycken Wärtsilä 34SG -gasmotorer Finlands statsägda exportgarantiinstitut Finnvera garanterar lånen medan dess dotterbolag Finlands Exportkredit står för finansieringen.

Wärtsilä meddelade om avtalen för kraftverksprojekten i oktober 2013. De båda kraftverkens totala effekt är 339 MW och kommer att producera el för cirka 150.000 hushåll.

Kraftverket i Arun omfattar 19 stycken Wärtsilä 34SG -gasmotorer som drivs med flytande naturgas (LNG). Kraftverket byggs i Lhokseumawe i Aceh, norra Sumatra, och elektriciteten som kraftverket producerar används för att stabilisera elnätet. Kraftverkets effekt kommer att vara 184 MW.

Kraftverket i Bangkanai består av 16 stycken Wärtsilä 34SG -gasmotorer som genererar totalt 155 MW. Kraftverket byggs i Kalimantan på Borneo och kommer att vara kopplad till områdets elnät.

Ytterligare information finns tillgänglig på engelska

Wärtsiläs pressmeddelande 21.10.2013: Wärtsilä levererar gaskraftverk på 184 MW till Indonesien

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5630
markus.pietikainen@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä