Wärtsilä stärker sitt serviceutbud genom förvärvet av Trident B.V.

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
21 december 2017 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Teknologiföretaget Wärtsilä stärker sitt serviceutbud genom förvärvet av Trident B.V., ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom förvärvet blir Wärtsilä den första globala operatören på marknaden för undervattensservice. Företagsförvärvet beräknas vara genomfört i januari 2018.

Wärtsilä har lång erfarenhet av undervattensservice via partners. Genom förvärvet av Trident B.V. kan Wärtsilä bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin marknadsposition.

Tack vare företagsköpet kommer Tridents tjänster att kunna integreras med Enirams analytik. Wärtsilä expanderar sin portfölj av “vessel-as-a-service” mervärdestjänster som minimerar  bränsleförbrukningen till att omfatta optimering av rengöringscyklerna för fartygsskrov. Eniram, som tillhör Wärtsilä, är ett företag som tillhandahåller energistyrningsteknik för att minska bränsleförbrukning och utsläpp inom sjöfartsindustrin.

Värdet på affären är 17,5 miljoner euro (företagsvärdet) och ytterligare 3,5 miljoner euro earn-out, baserat på företagets resultatutveckling under de närmaste åren. Tridents omsättning är ungefär 9 miljoner euro.

Trident Group grundades 1993 och är en ledande innovativ leverantör av undervattensservice och är specialiserat på reparationer, översyn och underhåll av propulsionssystem, skrov och utrustning. Företaget har fullt utrustade verkstäder och certifierad personal i Nederländerna och Italien samt på Kanarieöarna och betjänar kunder runt om i världen.

“Detta förvärv stöder Wärtsiläs strategi på flera fronter, utgående från Wärtsiläs målsättning att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Minskad bränsleförbrukning, effektivitetsförbättringar och högre utnyttjandegrad är alltid högt uppe på kundernas agenda”, säger Tamara de Gruyter, Vice President,  Area North Europe & Propulsion System Services, Wärtsilä Services. “Samtidigt blir miljöfrågorna en integrerad del av kundernas affärsplanering. Trident är en pionjär inom utvecklingen av miljövänliga lösningar såsom skrovrengöring”, fortsätter de Gruyter.

“Vi är väldigt entusiastiska över att bli en del av Wärtsilä”, säger Adrie Huijbregts, VD för Trident B.V. “Vi har identifierat flera synergier mellan företagen, såsom förmågan att utveckla mer specifika produkter tack vare ökad kunskap och därmed kunna erbjuda våra kunder ännu mer omfattande service”, fortsätter han.

Trident och Wärtsilä har tidigare samarbetat inom forskning och utveckling. Resultatet av ett gemensamt utvecklingssamarbete är Wärtsilä-Trident Thruster preservation bag.

Länk till bilder

Mediakontakter:

Tamara de Gruyter
Vice President, Area North Europe & Propulsion System Services
Wärtsilä Services
tamara.degruyter@wartsila.com
Tel: +31 653 151 503

Hanna Viita
Marknadsdirektör
Wärtsilä Services
Tel: +358 40 167 1755
hanna.viita@wartsila.com

Kontaktperson för investerare:

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 40 187 7809
natalia.valtasaar@wartsila.com

Wärtsilä Services i korthet
Wärtsilä Services erbjuder sina kunder högklassiga livscykellösningar som främjar deras affärsverksamhet. Vi har det bredaste utbudet av tjänster i branschen för både shipping och kraftförsörjning – när och var som helst. Lösningarna omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till säkerställande av att kundernas utrustning eller installationer har en maximal livslängd, en ökad effektivitet och säker prestanda för kunden – på ett tryggt, tillförlitligt och miljövänligt sätt.  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro och antalet anställda till cirka 18.000. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier noteras på Nasdaq i Helsingfors, Finland.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä