Wärtsilä erhåller lån på 150 miljoner euro för forskning och utveckling från Europeiska investeringsbanken

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
21 oktober 2011 kl 12:30 E. Europe Standard Time

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat ett lån på 150 miljoner euro till Wärtsilä för finansiering av företagets aktiviteter inom forskning, utveckling och innovation i flera europeiska länder. Wärtsilä kommer att investera pengarna i forskning under 2011-2012 för att vidareutveckla motorteknologi inom både fartygs- och kraftverkstillämpningar. Kontraktet för det 10-åriga lånet undertecknades i Helsingfors den 21 oktober 2011.

Wärtsilä har inlett en stor satsning inom forskning och utveckling (FoU) för att ytterligare utveckla sitt sortiment av fyrtaktsmotorer. Denna satsning är en del av företagets strategi och huvudmålet är att vidare stärka Wärtsiläs ledande marknadsposition globalt samt att förbättra bolagets konkurrenskraft på de globala marina och energimarknaderna. Wärtsiläs fokus är att utveckla motorer som är effektivare, tillförlitligare och har lägre livscykelkostnader samt bättre miljöprestanda. Wärtsiläs forskningscenter för motorteknologi finns i Finland, Italien, Spanien och Schweiz. Under 2010 uppgick Wärtsiläs sammanlagda kostnader i forskning och utveckling till 141 miljoner euro.

”Vi är nöjda med att skriva under detta kontrakt med Wärtsilä. Det kommer att bidra med betydande förbättringar av miljöprestanda och bränsleeffektivitet inom transport- och energisektorerna. Dessa är de viktigaste punkterna för EIB:s engagemang inom områdena fartygsteknologi och kraftgenerering”, sade Wilhelm Molterer, direktör på EIB, vid tillställningen för undertecknandet.

”Det här lånet för forskning och utveckling är en fortsättning på det långvariga och starka samarbetet mellan den Europeiska investeringsbanken och Wärtsilä. Vi värdesätter lånet högt, eftersom det är en viktig byggsten i den långsiktiga finansieringen av forskning och utveckling. FoU-aktiviteter som ligger i framkant är av yttersta vikt för att vi ska kunna behålla vår position som den konkurrenskraftigaste leverantören på en världsmarknad i snabb förändring. Dessutom understryker lånet Wärtsiläs starka finansiella position på den volatila europeiska finansmarknaden”, säger Raimo Lind, Wärtsiläs vice verkställande direktör och ekonomi- och finansdirektör.

Huvudområdena för Wärtsiläs forsknings- och utvecklingsverksamhet är fyrtaktsmotorer, tvåtaktsmotorer och framdrivning. Det sistnämnda innefattar vridbara propelleranläggningar, propellrar med fasta och justerbara blad samt växellådor, tätningar och lager, inklusive integration av dessa. Wärtsilä har varit pionjär inom flerbränsleteknologin för 2- och 4-taktsmotorer. Bolaget har under de senaste åren lanserat ett antal gasmotorer med utmärkt bränsleflexibilitet.
Andra teknologier, som bränsleceller och användning av biobränslen i förbränningsmotorer, är också centrala forskningsområden. Andra exempel på framgångsrik produktutveckling från Wärtsilä innefattar olika lösningar för rening av avgasutsläpp, till exempel skrubber- och SCR (Selective Catalytic Reduction) -system för minskning av skadliga svaveldioxider (SOx) respektive kväveoxider (NOx) från avgasflöden. Wärtsiläs forskning- och utvecklingsverksamhet sysselsätter cirka 700 experter globalt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 40 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com  

Europeiska investeringsbanken
Pär Isaksson
Tlf. +352 621 345 895
p.isaksson@eib.org

För ytterligare information om forskning och utveckling, vänligen kontakta:

Lars Hellberg
Direktör, Wärtsilä Industrial Operations
Wärtsilä Corporation
Tlf: +358 10 709 5280
lars.hellberg@wartsila.com  

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Europeiska investeringsbanken i korthet
Europeiska investeringsbanken är Europeiska unionens institution för långsiktig finansiering. EIB:s uppdrag är att bidra till integration, balanserad utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning bland EU:s medlemsländer genom att finansiera solida investeringar. Den Europeiska investeringsbanken är den Europeiska unionens institution för långsiktiga lån och den ägs av EU:s 27 medlemsländer. www.eib.org

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med mer än 17.500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä