Wärtsilä levererar ett kraftverk på 225 MW till staden Denton i Texas, USA

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
21 september 2016 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har undertecknat ett kontrakt om att leverera ett Smart Power Generation-kraftverk på 225 MW till Denton Municipal Electric, ett lokalt ägt energibolag i staden Denton, Texas. Kraftverket ska leverera balanskraft till staden, som rör sig mot ett grönt kraftsystem med låga utsläpp. Man har som målsättning att 70 % av energin ska komma från förnybara energikällor i början av 2019 enligt stadens energiplan ’Renewable Denton plan’.  

Wärtsiläs leverans omfattar konstruktion och utrustning (EEQ). Kraftverket inkluderar tolv 18-cylindriga Wärtsilä 50SG-motorer som drivs med naturgas. Ordervärdet uppgår till cirka 100 miljoner euro. Kontraktet ingår i Wärtsiläs orderstock för tredje kvartalet 2016. Utrustningen kommer att levereras under andra halvan av 2017 och kraftverket beräknas vara i kommersiell drift i juli 2018.

Staden Denton är ledande när det gäller att integrera förnybara energikällor i kraftsystemet. Den 1 maj 2009 offentliggjordes att över 40 % av stadens energiproduktion ska komma från vindkraft. Den bedriften uppmärksammades av American Public Power Association och USA:s energidepartement, som delade ut sin vindkraftsutmärkelse till Denton Municipal Electric 2011. I sin strävan att behålla den ledande positionen inom förnybara energikällor har Denton som mål att 70 % av elförsörjningen ska komma från vind- och solenergi senast 2019. Wärtsiläs teknologi för förbränningsmotorer ska användas för att balansera uteffekten då det är variationer i försörjningen från de förnybara energikällorna. Wärtsiläs lösning kommer att minska stadensutsläppmed 78 %, leverera tillförlitlig, prisvärd el till kunderna och spara hundratals miljoner dollar i elproduktionskostnader.

”Denton förändrar elproduktionen genom att använda förnybara energikällor som baskraft och sedan utnyttja högeffektiv, snabbstartad produktion när detta behövs för att vinden inte blåser och solen inte skiner. Det är här som Wärtsilä och deras flexibla balanskraft kommer in i bilden. Kraftverkets förmåga att snabbt starta och stoppa är bara en av de många anledningarna till varför vi har valt Wärtsiläs teknologi framför gasturbiner. Förutom att ge oss möjlighet att växa inom förnybara energikällor kan Wärtsilä leverera snabb kraftproduktion med mycket låga utsläpp. Det är något som invånarna i Denton verkligen värdesätter”, säger Mike Grim, Executive Manager på Denton Municipal Electric.

”Det känns fantastiskt spännande att Denton har valt att snabbt öka andelen förnybara energikällor.  Vår flexibla kraftverksteknologi är det perfekta komplementet till förnybara energikällor. Vi tillhandahåller balanskraft när vind- och solenergin inte är tillgänglig. Det här kontraktet visar även att vårt systematiska arbete med marknadsutveckling i USA fungerar”, säger Dan Shelledy, Business Development Manager på Wärtsilä North America.

Kraftverket, med namnet Denton Energy Center, ska ligga i en industripark i Denton. Det kommer att tillgodose elförsörjningsbehoven hos stadens industri, hushåll och handel. När det är i drift kommer det att vara ett av de största kraftverken i Nordamerika som använder Wärtsiläs förbränningsmotorer.

Länk till bilden (Denton Municipal Electric)

För mer information kontaktar du:

Dan Shelledy
Business Development Manager
Wärtsilä North America
Tfn: +1 281 233-6216
dan.shelledy@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och mediarelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en världsledande leverantör av ultraflexibla kraftverk på upp till 600 MW som drivs med olika gasformiga och flytande bränslen. I vår portfölj ingår unika lösningar för baslast-, spetslast-, reserv- och reglerkraftsproduktion samt för utjämning av intermittent förnybar energi. Wärtsilä Energy Solutions tillhandahåller också storskaliga solenergianläggningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Fram till 2016 har Wärtsilä 60 GW installerad kraftverkskapacitet i 176 länder världen över.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Genom att fokusera på hållbar innovation och totaleffektivitet maximerar Wärtsilä både miljömässiga och ekonomiska prestanda för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2015 uppgick Wärtsiläs nettointäkter till 5 miljarder euro och antalet anställda till omkring 18 800. Företaget bedriver verksamhet vid över 200 platser i mer 70 länder runtom i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

Staden Denton
Denton är centralort för Denton County i den amerikanska delstaten Texas.  Invånarantalet i Denton är cirka 120 000, vilket gör det till den 27:e folkrikaste staden i Texas och den 11:e största staden i Dallas-Fort Worth-området.

Staden är ledande inom användandet av förnybara energikällor och har fått ta emot följande utmärkelser:

  • Amerikanska energidepartementets vindkraftsutmärkelse 2011
  • APPA:s (American Public Power Association) utmärkelse för tillförlitlig offentlig kraftproduktion
  • APPA:s utmärkelse för samhällsservice
  • USCM:s (US Council of Mayors) klimatskyddsutmärkelse 2012
  • EPA Green Power Partner

http://www.renewabledenton.com           http://www.cityofdenton.com

© 2020 Wärtsilä