Seabin-havssoptunnan som Wärtsilä donerat har installerats i gästhamnen i Aura å i Åbo

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
21 juli 2017 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsiläs Finland100-projekt för att introducera havssoptunnor i Finland framskrider. I dag togs den Seabin-havssoptunna som Wärtsilä donerat till Åbo i bruk som en del av evenemanget Tall Ships Race i gästhamnen vid Aura ås strand i Åbo. Åbo stads fastighetsaffärsverk och Åbo gästhamn ansvarar för Seabin-soptunnans funktion och underhåll i Åbo. Havssoptunnan i Åbo är den första som har placerats i en å och Seabin-projektet väntar med intresse på resultaten från testanvändningen. Nu inleds också ett försök att samla in olja i särskilda ”oljeinsamlingskuddar”, som installeras i insamlingspåsarna i havssoptunnorna.

”Wärtsilä är oroligt för den marina miljöns framtid, och har satsat på att utveckla miljöteknik för marinindustrin. Wärtsilä har redan länge fungerat som företag i Åbo och det är en glädje att få testa Seabin-havssoptunnan också här. Det är ändå bra för oss alla att komma ihåg att vi var och en genom våra egna handlingar kan påverka hur ren havsmiljön är”, säger Atte Palomäki, kommunikationsdirektör och medlem av ledningsgruppen vid Wärtsilä.

Seabin-projektets Pete Ceglinski säger:”Seabin-projektets team är extremt stolt över att se hur den enkla men samtidigt innovativa Seabin-tekniken introduceras i Finland av vår pilotpartner Wärtsilä. Det här året är en mycket viktig period för Seabin att utveckla strategiska kompanjonskap med nyckelpartner för att vidareutveckla tekniken med hjälp av respons från användarna. Att samarbeta med industriledare som Wärtsilä och framåtsträvande länder som Finland är den rätta vägen vidare för att kämpa mot den globala frågan om plast i världshaven.”

”Åbo stad hälsar havssoptunnan välkommen till staden och vi väntar med intresse på resultaten. Åbo arbetar hårt för en renare miljö och därför passar en havssoptunna utmärkt i staden. Tömningen av och datainsamlingen från Seabin i Åbo sker i samarbete med Yrkeshögskolan i Åbo och ett studerandeteam som sköter det praktiska. Det är en utmärkt möjlighet för studerande att få vara med i praktiskt miljöarbete”, säger Saara Malila som är kommunikationsdirektör vid Åbo stad.

Wärtsilä har samarbetat med Håll Skärgården Ren rf ända sedan 2009 genom att stöda föreningens verksamhet och ett renare kustområde. År 2017 fokuserar samarbetet och stödet på talkokampanjen Snygg Beach. Generalsekreterare Aija Kaski: "Vi vill vid sidan av konkret avfallshantering också påverka människors attityder på många plan. Kampanjen Snygg Beach, som också Wärtsilä stöder, har varit ett sätt att sprida information om nedskräpning och samtidigt göra finländarna delaktiga. Ända sedan 2011 har vi vid våra forskningsstränder på olika håll i Finland kartlagt mängden skräp som har hittats på dem och hurdant skräp det är fråga om. I år publicerade vi också den första faktaboken om nedskräpningen av finländska hav och nästa vecka undersöker vi mängden skräp i Aura å."

Under partnerskapsprogrammet har Wärtsilä redan donerat två havssoptunnor till Helsingfors stad och Helsingfors Hamn. Den Seabin som installerades vid Ugnsholmen i maj har flyttats till Flisholmen i Brunnsparken utanför färjans avgångskaj. En annan Seabin har testats vid Allas Sea Pool. I Helsingfors har man genom att testa pilotversionen lärt sig, utvecklat och installerat ett nytt system för att fästa tunnorna som passar bättre i Finlands speciella förhållanden.

Vad är en Seabin-havssoptunna?

Seabin-projektet erbjuder lösningar på den globala nedskräpningen av haven. Projektet närmar sig utmaningen från flera olika synvinklar och fokuserar särskilt på utbildning, forskning och teknik.

Seabin är en flytande havssoptunna, som kan placeras i vattnet i småbåtshamnar, vid varv och i segel- och handelshamnar, där den samlar in skräp som flyter omkring i vattnet. Ytvattnet sugs in i Seabin-havssoptunnan genom en filterpåse. När vattnet efter det pumpas tillbaka i hamnbassängen, blir skräpet kvar i insamlingspåsen och behandlas därefter på vederbörligt sätt. Seabin har också kapacitet att samla in en del av den olja och de andra orenheter som flyter på vattenytan. För tillfället använder Seabin-projektets team 12 volts dränkbara pumpar, i vilka man kan utnyttja alternativa och rena energikällor. Det kan vara fråga om sol-, våg- eller vindkraft beroende på det geografiska läget och vilken teknik som finns tillgänglig.

Wärtsilä fungerar som Seabin-projektets globala pilotpartner under de kommande tre åren. Övriga pilotpartner är La Grande Motte i södra Frankrike, Porto Montenegro i Montenegro, Port Adriano på Mallorca i Spanien, Butterfield på Bermuda och Safe Harbor Marinas i USA. Seabin-projektet lanserade sin nya V5 Hybrid-modell i slutet av april och efter det har prototyperna börjat installeras i pilotpartnernas objekt. Under den tre månader långa testperioden samlar man in pilotpartnernas erfarenheter av hur havssoptunnorna fungerar. Den kommersiella försäljningen av Seabin-soptunnorna väntas komma i gång under hösten.

Hållbara miljöinitiativ från Wärtsilä

Wärtsilä är medlem i Sustainable Shipping Initiative och har undertecknat FN:s initiativ Global Compact. Bolaget formar de traditionella sjöfarts- och energimarknaderna genom att utveckla förnybara lösningar som är förenliga med principerna om hållbar utveckling och som förbättrar sjöfartens och energiproduktionens miljöavtryck.

Wärtsilä erbjuder toppteknik för att minska utsläpp från fartyg: avgasreningssystem och flerbränslemotorer som i första hand har planerats för flytande naturgas, ett renare alternativ till diesel och biodiesel. Wärtsilä planerar, levererar och installerar också teknik som är avsedd för hantering av barlastvatten och som minskar mängden utsläpp i världshaven. Det gynnar marina ekosystem världen över. Wärtsiläs system för fjärrövervakning och fleet management hjälper till att optimera fartygsdriften

Wärtsiläs utbud har redan sedan tidigare varit övertygande och det har fått en betydande komplettering av olika solenergilösningar. Wärtsilä hjälper sina kunder att minska koldioxidutsläppen med nya hållbara innovationer. Wärtsilä är det första företaget som erbjuder storskaliga solhybridkraftverk. I hybridlösningen kombineras en solcellspark och Wärtsiläs mycket flexibla och smarta kraftverkslösning. Båda enheterna fungerar synkroniserat, vilket minskar motorernas bränsleförbrukning.

Bakgrund till nedskräpning av världshaven

Plast har en överraskande stor inverkan på miljön och ekosystemen. Uppskattningar tyder på att det 2025 kommer att finnas ett ton plast per tre ton fisk i världshaven. Dessutom väntas det att mängden plast i världshaven viktmässigt överskrider mängden fisk till år 2050 (källa: Ellen Macarthur Foundation, 2016). Under de senaste tio åren har det producerats mera plast i världen än det producerades under hela förra seklet. Plast orsakar skador på det marina ekosystemet för över 13 miljarder dollar per år. Djur sväljer vårt avfall och trasslar in sig i det. De lokala havsmiljöerna lider, vilket försvagar fisk- och skaldjursstammarna. Sjöfarten och turismen kan lida, eftersom människor får i sig skadliga orenheter när de utan att veta om det äter förorenad fisk och skaldjur.

Läs mer på Wärtsiläs Finland100-sidor

Teknisk beskrivning av Seabin

Länk till bilder

Ytterligare information:

Wärtsilä
Atte Palomäki 
Kommunikationsdirektör
atte.palomaki@wartsila.com
Tfn +358 10 709 5599
Sari Luhanka
Kommunikationschef
sari.luhanka@wartsila.com 
Tfn +358 50 3860 353


Seabin Project

Pete Ceglinski                                                                                       
Verkställande direktör och medgrundare                                       
pete@seabinproject.com                                                                   
Tfn +34 694 442 605                                                                           

Åbo stad
Byggchef
Janne Laine
janne.laine@turku.fi
Tfn: +358 50 464 8681

Åbo gästhamn
Hamnkapten
Toni Ljungqvist
toni@turunvierasvenesatama.fi
Tfn: +358 400 880051


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta livscykellösningar för sjöfarts- och energimarknaderna. Wärtsilä maximerar miljöeffektiviteten och ekonomin för sina kunders fartyg och kraftverk genom att fokusera på hållbara innovationer och total verkningsgrad. År 2016 var Wärtsiläs omsättning 4,8 miljarder euro och antalet anställda ca 18 000. Företaget har över 200 verksamhetsställen i mer än 70 länder på olika håll i världen. Wärtsiläs aktier är listade på Nasdaq Helsinki
http://www.wartsila.com/


Seabin i korthet

Seabin och Seabin-projektet är en dynamisk och central aktör inom en förhållandevis ny bransch: flytande makro- och mikroavfallslösningar i havsmiljö.
Seabins team och teknik vann världens uppmärksamhet och hjärtan som uppstartsföretag när det i början av 2015 samlade in kapital via gräsrotsfinansiering och bolagets lanseringsvideo fick tittare i hela världen. Seabins vision är att få slut på behovet av Seabins och bolaget fokuserar på teknikens positiva effekt på den marina miljön.
"For cleaner oceans" (För renare världshav) är Seabin-projektets motto.
http://www.seabinproject.com/


© 2020 Wärtsilä