Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Palomäki, Atte

  • Ledningens transaktioner
21 juli 2016 kl 16:15 E. Europe Standard Time

__________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Palomäki, Atte
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Wärtsilä Oyj Abp
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20160721140731_2
___________________________________________

Transaktionens datum: 2016-07-20

Handelsplats: CHIX
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 67 Enhetspris: 37.52000 EUR
(2): Volym: 79 Enhetspris: 37.52000 EUR
(3): Volym: 19 Enhetspris: 37.52000 EUR
(4): Volym: 19 Enhetspris: 37.52000 EUR
(5): Volym: 20 Enhetspris: 37.52000 EUR
(6): Volym: 65 Enhetspris: 37.52000 EUR
(7): Volym: 19 Enhetspris: 37.52000 EUR
(8): Volym: 19 Enhetspris: 37.52000 EUR
(9): Volym: 20 Enhetspris: 37.52000 EUR
(10): Volym: 20 Enhetspris: 37.52000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(10): Volym: 347 Medelpris: 37.52000 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2016-07-20

Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 184 Enhetspris: 37.52000 EUR
(2): Volym: 37 Enhetspris: 37.52000 EUR
(3): Volym: 200 Enhetspris: 37.52000 EUR
(4): Volym: 30 Enhetspris: 37.52000 EUR
(5): Volym: 83 Enhetspris: 37.52000 EUR
(6): Volym: 154 Enhetspris: 37.53000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(6): Volym: 688 Medelpris: 37.52224 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2016-07-20

Handelsplats: BATE
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 18 Enhetspris: 37.52000 EUR
(2): Volym: 70 Enhetspris: 37.52000 EUR
(3): Volym: 69 Enhetspris: 37.52000 EUR
(4): Volym: 116 Enhetspris: 37.52000 EUR
(5): Volym: 20 Enhetspris: 37.52000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(5): Volym: 293 Medelpris: 37.52000 EUR

 

Ytterligare information; 
Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologiska system och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbara innovationer och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

 
© 2020 Wärtsilä