Wärtsilä levererar ett 100 MW:s kraftverk som drivs med tre bränslen till Togo - fördubblar landets elproduktionskapacitet

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
21 juli 2008 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä levererar ett nyckelfärdigt kraftverk på 100 MW till Togo för elproduktion till basnätet. Kraftverket förses med sex Wärtsilä 50DF motorer som har konstruerats för drift med tre bränslen. Avtalet med energibolaget ContourGlobal Togo SA undertecknades i juni. 

Kraftverket byggs i Togos huvudstad Lomé och tas i drift innan fjärde kvartalet 2009. Kraftverkets motorer kan drivas med naturgas samt lätt- och tjockolja. Bränslet kan bytas medan motorerna går, och således lyckas bytet utan driftsavbrott. Varje motor producerar en lika stor effekt med alla bränslealternativ. Således kan kraftverket alltid utnyttja det förmånligaste och mest tillgängliga bränslet.

“Vi har haft mycket bra samarbete med ContourGlobal under utvecklingen av projektet. Möjligheten att driva motorerna med tre bränslen var en central faktor för erhållandet av ordern. Andra viktiga faktorer var Wärtsilä 50DF motorernas höga effekt, låga utsläpp, förstklassiga verkningsgrad och utmärkta driftssäkerhet”, säger Tony van Velzen, regionchef för Afrika, Wärtsilä Power Plants.

När kraftverket blir färdigt blir Togos energiproduktion mycket mångsidigare, och därtill stöder det vattenkraftverken i synnerhet under torrperioden. Denna el-investering är Togos största genom tiderna och den fördubblar landets elproduktionskapacitet.

Ytterligare information:
Tony van Velzen
Regionchef för Afrika
Wärtsilä Power Plants
tfn +31 6 5345 2008
tony.vanvelzen@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör,
Wärtsilä Oyj Abp
tfn.  +358 40 5476390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors. www.wartsila.com

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä