Paolo Tonon utsedd till direktör för Wärtsiläs forskning och utveckling

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
21 juni 2012 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Paolo Tonon, MSc (Eng), (42) har utnämnts till direktör för forsknings- och utvecklingsenheten inom Wärtsilä Industrial Operations med tillträde den 1 juni 2012. Paolo Tonon ansvarar för forskning och utveckling av Wärtsiläs produkter.

Tonon inledde sin karriär i Wärtsilä 1998 och har innehaft flera ledande strategiska, operativa och teknologirelaterade poster. Sedan 2009 har han fungerat som direktör för Product Centre Automation i Wärtsilä i Norge, där han lett utvecklings- och produktionsverksamheten för produktportföljen Electrical & Automation.

Tonon är medlem av Wärtsilä Industrial Operations ledningsgrupp och han rapporterar till Lars Hellberg, Direktör, Wärtsilä Industrial Operations.

Bild av Paolo Tonon

För ytterligare information vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  
 

© 2020 Wärtsilä