Efterfrågan på Wärtsiläs motorer exceptionellt god inom LNG- och offshoresegment

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
21 juni 2006 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Efterfrågan på Wärtsiläs marinmotortillämpningar till LNG-tankfartyg och offshoreapplikationer var fortfarande exceptionellt stark i maj-juni.

Inom offshoresegmentet var Wärtsilä fortfarande en populär leverantör av dieselgeneratorer till oljeplattformar. I maj-juni fick Wärtsilä en order på 24 Wärtsilä 32 dieselgeneratorer från Korea. Motorerna installeras som kraftkällor i fyra oljeborrningsfartyg. Motorleveranserna sker från och med år 2008.

Inom LNG-segmentet har Wärtsiläs pionjärarbete under de senaste åren gett resultat. Wärtsiläs flerbränslemotorer är i dag ett seriöst alternativ på det här området som traditionellt dominerats av ångturbiner. I maj-juni fick Wärtsilä order från tre koreanska varv till 26 LNG-fartyg, som huvudsakligen förses med Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer. Dessa leveranser fördelar sig på åren 2008 – 2010.

Värdet på dessa nya beställningar är cirka 300 miljoner euro varav cirka 130  milj. euro har redovisats i maj-månadens orderstock och 170 miljoner euro i juni.

Fram till i dag har allt som allt sju skeppsvarv beställt Wärtsilä flerbränslemotorer till totalt 49 LNG-fartyg.

Ytterligare information: informationsdirektör Eeva Kainulainen, Wärtsilä, tfn +358 10 709 5235 eller +358 40 568 0591.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä