Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
21 juni 2005 kl 09:30 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 23.4–13.6.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 85.700 optioner till 128.550 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 449.925 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 23.4–13.6.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 95.800 optioner till 143.700 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 502.950 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 952.875 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 325.502.159,50 euro och antalet aktier 93.000.617, varav 23.579.587 A-aktier och 69.421.030 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä