Wärtsilä ökar sitt innehav i Japan Marine Technologies Co Ltd

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
21 maj 2004 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs helägda dotterbolag CKT Industries S.A. ger 24.5.2004 ett offentligt köpeanbud till Japan Marine Technologies Co Ltd:s minoritetsägare om att köpa 595.000 aktier, vilket är 6,07% av bolagets aktiekapital. Wärtsiläs nuvarande innehav av Japan Marine Technologies Co Ltd:s aktiekapital är 93,93%.

”När vi äger Japan Marine Technologies Co Ltd helt ger detta mervärde och ökad effektivitet, vilket gynnar både kunder, leverantörer och personal i Japan och globalt”, säger Mikael Mäkinen, direktör för Wärtsilä Ship Power. ”Detta förstärker även Wärtsiläs tätningsverksamhet”, tillägger Mikael Mäkinen.

Köpeanbudet går ut 21.6.2004. Anskaffningen av alla aktier skulle innebära en investering på ca 3,7 miljoner euro. Som förmedlare för anbudet är Shinko Securities Co.
 
Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av rederier, varv och operatörer. Vi är det enda företaget i branschen med ett eget globalt servicenätverk. Vi erbjuder kunden komplett service för fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel.

Wärtsilä är en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster.

Wärtsilä omsatte 2,4 miljarder euro år 2003 och antalet anställda är 12.000. Wärtsilä har verksamhet genom sina dotterbolag i ca 60 länder.

Wärtsilä är marknadsledare inom marintätningar och lager. De välkända varumärken är Deep Sea Seals och JMT.

Japan Marine Technologies är en ledande specialtillverkare av tätningar och lagerutrustning samt hydrauliska kopplingar avsedda för fartygsbruk. JMT noteras på JASDAQ. Wärtsilä köpte majoriteten i bolaget i april 2002 av engelska Smiths Group plc.

För ytterligare information vänligen kontakta: Mikael Mäkinen, direktör, Wärtsilä Ship Power, telefon 010 709 0000.

© 2020 Wärtsilä