Wärtsilä planerar anpassa Marine- och Energy -affärsverksamheterna efter den svaga situationen på marknaden

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
21 april 2016 kl 08:25 E. Europe Standard Time

Wärtsilä planerar en omstrukturering av sin organisation, sin verksamhet och sina resurser för att anpassa sig till den försvagade situationen på marknaden för nybyggda fartyg och den svåra konkurrensomgivningen. Planerna omfattar främst Marine Solutions- och Energy Solutions-affärsområdenas personal globalt, men även stödfunktioner i de berörda länderna ses över. Dessutom planerar Wärtsilä koncentrera en större del av motorrelaterade FoU-aktiviteter till Finland med syftet att förkorta utvecklingscyklerna. Omstruktureringen leder till en minskning på ca 550 arbetsplatser, av vilka ca 270 i Finland.

Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 50 miljoner euro. Effekten av besparingarna kommer att ta form gradvis från och med det andra kvartalet 2016 och de kommer att ha införts fullständigt mot slutet av 2017. Kostnaderna som uppstår i samband med omstruktureringen beräknas uppgå till ca 50 miljoner euro. 

Marknadsförhållandena har försvagats inom Wärtsiläs utrustningsverksamheter. Även om sentimentet har förbättrats något på kraftförsörjningsmarknaden är konkurrensen fortfarande hård. Dessutom är utsikterna för marinmarknaden fortsättningsvis utmanande tack vare överkapaciteten inom handelsfartyg och en svikande efterfrågan inom offshoresegmentet. Det finns även risker som berör fartygsägarnas förhandlingar kring att förlänga befintliga leveranskontrakt.

”Dessa kapacitetsjusteringar måste tyvärr göras, om vi ska kunna behålla vår konkurrensställning på den globala marknaden. Vi gör vårt yttersta för att stöda personerna vars jobb påverkas av omstruktureringsåtgärderna. Vårt åtagande gentemot våra kunder förblir emellertid orubbat”, säger koncernchef Jaakko Eskola.

Effekten av denna omstrukturering kommer att specificeras närmare när förhandlingarna inleds i de berörda länderna enligt lokal praxis och lagstiftning.

För närvarande har Wärtsilä Marine Solutions 6.681 och Wärtsilä Energy Solutions 958 anställda globalt.


Mediakontakter:

Roger Holm
Direktör, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5447
roger.holm@wartsila.com

Javier Cavada
Direktör, Energy Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5297
javier.cavada@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och mediarelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. 
År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä