Wärtsilä och Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute har ingått avtal om tillverkning av hjälpmotorer i Kina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
21 april 2005 kl 17:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute, dotterbolag av China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), har i dag ingått avtal om ett 50/50-ägt företag, som skall börja tillverka marinhjälpmotorer i Kina, som konstruerats av Wärtsilä. Samföretaget kommer att heta Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Parterna investerar 6,6 miljoner euro i samföretaget, varav Wärtsiläs andel uppgår till 3,3 miljoner euro. Avsiktsförklaringen ingicks den 3.2.2005.

En ny monteringsfabrik byggs i Shanghai-området. Fabriken kommer att producera serietillverkade dieselgeneratoraggregat under varumärket Wärtsilä Auxpac W20 för den expanderande skeppsbyggnadsmarknaden i Kina och sälja dem via Wärtsiläs globala nätverk. Hjälpmotorer används i fartyg för elförsörjning.

För samföretaget krävs godkännande av relevanta myndigheter. Samföretaget inleder verksamheten efter att det nödvändiga verksamhetstillståndet har beviljats. Avsikten är att inleda produktionen i början av sommaren 2006.

Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute är känd för dieselmotorer, automationsutrustning för maskinrum, reduceringslösningar för buller och vibration och för utrustning för den petrokemiska industrin. Personalen uppgår till 800.

China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) är en av de största konstruktörerna och byggare av handels- och militärfartyg samt fartygsutrustning. I CSIC ingår 47 industriella företag, 28 teknologiska forskningscenter och 20 intressebolag. År 2004 levererade CSIC fartyg för sammanlagt 2,14 miljoner dödviktton (dwt). Orderstocken uppgår för närvarande till 10,2 miljoner dödviktton. Antalet anställda är 160.000.

Wärtsilä är en ledande leverantör av drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av varv och rederier. Vårt globala servicenätverk som omfattar över 60 länder erbjuder kunderna komplett service av fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel.

Wärtsilä är en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster.

År 2004 uppgick Wärtsiläs omsättning till 2,5 miljarder euro och antalet anställda till 12.400.

För ytterligare information kontakta gärna: Mikael Mäkinen, vice verkställande direktör, direktör för affärsområdet Ship Power, telefon 010 709 5620.

 

 

© 2020 Wärtsilä