Wärtsiläs första BioPower kraftverk i Tyskland invigdes

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
21 mars 2006 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Det av Wärtsilä levererade BioPower kraftverket startades i dag i Baden-Baden i Tyskland. Anläggningen producerar el och fjärrvärme för staden Baden-Baden. Kraftverket ägs av BioTherm Baden GmbH & Co KG, och används av staden Baden-Badens energiverk. Anläggningen startades av Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

”Fokus för Wärtsiläs produktutveckling har redan i flera år varit att utveckla miljövänliga energilösningar. Vårt mål är en hög verkningsgrad och låga utsläpp.  Oron över koldioxidutsläppens skadliga verkningar styr energiförbrukarna mot allt effektivare lösningar och miljövänliga bränslen. Även energi som produceras nära konsumenterna – så kallad decentraliserad energiproduktion – har samma målsättningar”, säger Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson.

” Små lokala biobränslebaserade produktionsanläggningar för el och värme har inom Europeiska unionen väckt intresse också som investeringsobjekt. Ett bra exempel är BioTherm Baden, där det lokala initiativet var en betydande faktor bakom byggandet av anläggningen. Även för Wärtsilä är den här anläggningen en betydande referens”, säger Johansson. 

”Den stränga tidtabellen var en utmaning för alla parter”, säger Rainer Pahl, verkställande direktör för BioTherm Baden GmbH& Co KG. ”Arbetena inleddes den 23 maj 2005. Anläggningen skulle vara klar före slutet av 2005. Arbetet lyckades tack vare Wärtsiläs standardiserade, modulbaserade anläggningslösning och de erfarna lokala byggarbetarna.“

Bränslet i Wärtsiläs BioPower anläggningar är trä, som i fråga om koldioxidutsläpp är en neutral lösning. Anläggningarna baserar sig på standardiserade komponenter. Den tillförlitliga och hållbara teknologin möjliggör en långt driven automatiserad och obemannad drift. 

Anläggningen i Baden-Baden producerar 5,2 MWe elenergi och 3,5 MWth värmeenergi för fjärrvärmenätet.


Ytterligare information:
Verkställande direktör Pasi Rantonen
Wärtsilä BioPower Oy
Tfn 040 544 8328

PR-chef Maria Nystrand
Wärtsilä
Tfn 010 7091456

© 2020 Wärtsilä