Koncernchef Ole Johansson på bolagsstämman: Wärtsiläs orderingång och orderstock förstärktes i början av 2005

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
21 mars 2005 kl 16:25 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.3.2005 kl. 16.25

Efterfrågan på skeppsbyggnadsmarknaden och marknaden för kraftverk har varit fortsatt god. Wärtsiläs orderingång i januari-februari uppgick till 444,2 milj. euro. Tillväxten var 33% jämfört med motsvarande period i fjol. Orderingången för Ship Power-affärsområdet ökade med 28%, Kraftverk med 82% och Service med 21%.

Orderstocken i slutet av februari var på rekordhög nivå: 2.021,5 milj. euro. Orderstocken ökade med 9% från slutet av 2004.

Vår uppskattning om utvecklingen under innevarande år är oförändrad. Omsättningen för Power-affärsområdena ökar med 10–15%. Lönsamheten kommer att variera kraftigt under de olika kvartalen och som vi uppskattade i början av februari kommer det första kvartalet att vara svagast. Lönsamhetsmålet som Wärtsilä ställde upp för Power-affärsområdena kommer att uppnås före årets slut. Wärtsilä har under innevarande år övergått till att följa den internationella rapporteringsstandarden IFRS. Det jämförbara lönsamhetsmålet (EBITA) omräknat enligt denna standard är över 8%.

Affärsverksamhetens positiva utveckling återspeglas även på antalet anställda i år. Personalökningarna gäller främst koncernens globala servicefunktioner. Även i Finland, i bolagets största enhet i Vasa, kommer nyanställningarna att fortsätta och ca 100 personer kommer att anställas. I Vasa finns Wärtsiläs center för forskning och produktutveckling samt en motorfabrik. Antalet anställda i Vasa kommer att öka till ca 1.800.

För ytterligare information kontakta gärna: Vice verkställande direktör Raimo Lind, telefon 0400 504 321 eller informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 040 568 0591.

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä