Wärtsilä levererar världens första avfallsgasdrivna SOFC-bränslecellskraftverk till Vasa bostadsmässområde

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
21 februari 2008 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä levererar en unik bränslecellsenhet för produktion av el- och värmeenergi till Vasa bostadsmässområde i västra Finland. Bränslecellskraftverket, som är baserat på planar fastoxid- eller SOFC-teknik, är det första i sitt slag i världen. Kraftverket använder bränsle i form av biogas eller metan som bildas vid den närliggande sopstationen och dess eleffekt är i första fasen ca 20 kW och värmeeffekt 14–17 kW.

Wärtsiläs bränslecellskraftverk producerar med mycket hög verkningsgrad både elektricitet och värme för mässområdets behov. Utsläppen från den biogasdrivna bränslecellen är mycket låga, vilket gör att lösningen främjar utvecklingen av teknologi för hållbar energi.

Mässområdets energiproduktionslösning är unik

Vasa Bostadsmässa, som anordnas 11.7–10.8.2008, är föregångare när det gäller energiproduktionsprocesser för begränsade områden. Elektricitet och värme produceras och förbrukas inom samma område. El- och värmeenergi produceras, förutom med bränslecellerna, med mikroturbiner och en markvärmepump som hämtar lågtemperaturvärme från havsbotten.

Wärtsilä svarar utöver leverans av bränslecellskraftverket även för bygget av mässområdets kraftverksbyggnad och den inledande finansieringen av projektet. Förutom Wärtsilä deltar i projektet Sarlin Oy, Mateve Oy, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, Sonera samt Vasa Stad, Vasa Elnät, Vasa Elektriska och Vasa Vatten. Vasa bostadsmässområde är beläget i Sunnanvik, cirka tre kilometer öster om Vasa centrum.

Utveckling av bränslecellsteknik en del av Wärtsiläs strategi

Bränslecellskraftverket som ska levereras till bostadsmässområdet ingår i Wärtsiläs långsiktiga utvecklingsprogram inom bränslecellsteknik. Utveckling av bränslecellstekniken är en del av Wärtsiläs långsiktiga produktutvecklingsarbete, vars mål är att komplettera Wärtsiläs produktportfölj. Mässområdets bränslecellsenhet är Wärtsiläs första fältapplikation inom den aktuella tekniken. Utveckling av ännu miljövänligare, renare och hållbarare energiproduktionstekniker är en central del av Wärtsiläs strategi.

Wärtsilä är ett av världens ledande företag när det gäller utveckling av bränslecellssystem baserade på SOFC-teknik (Solid Oxide Fuel Cell). Utvecklingsverksamheten stöds av ett nära samarbete med danska koncernen Topsoe Fuel Cells A/S och med VTT. SOFC-teknikens karakteristiska egenskaper är hög drifttemperatur, utmärkt verkningsgrad och förmåga att utnyttja olika bränslen, främst naturgas och biogaser. Bränslecellstekniken anses vara en de mest lovande energiproduktionsformerna i framtiden. Wärtsiläs kunskapscentrum inom området är beläget i Otnäs i Esbo. Även Vasa motorlaboratorium deltar i utvecklingsarbetet kring bränsleceller.

Avfallsgasen, som utnyttlas av bränslecellskraftverket, är ett förnybart bränsle och bränslecellstekniken är därigenom i linje med EU-kommissionens energi- och klimatpaket. EU kräver att Finland före 2020 höjer andelen förnybara energikällor inom energiproduktionen från nuvarande 28,5 procent till 38 procent.

Biogasernas betydelse växer vid decentraliserad energiproduktion. Fördelarna med decentraliserad energiproduktion är att kraftverken kan utnyttja lokala energikällor effektivare, bränsletransporterna blir kortare och energitransportförlusterna minskar. Biogasbaserade bränslen är energikällor för hållbar utveckling. Förutom vid sopstationer bildas avfallsgas även i lantbruket och i vattenreningsverk.

 

Ytterligare information:

Erkko Fontell, direktör, bränslecellsenheten, Wärtsilä Finland Oy,
tel. +358 040 7544389

Juha Kytölä, verkställande direktör, Wärtsilä Finland Oy,
tel. +358 040 5002936

Wärtsilä i korthet
 
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 16 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä