Wärtsilä levererar 76 MW gaskraftverk till Kansas, USA

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
21 februari 2007 kl 02:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä skrev i januari under ett kontrakt om leveransen av utrustningen till ett 76 MW gaskraftverk till Midwest Energy, Inc., ett energibolag i delstaten Kansas, USA. Kontraktet är värderat till över 25 miljoner euro (över 30 miljoner USD). Denna är den andra kraftverksbeställningen i år till USA och den nämndes i ett tidigare pressmeddelande som Wärtsilä publicerade den 6.2.2007, angående Tierra Energy kraftverksbeställningen.

Kraftverket, som kommer att heta Goodman Energy Center, kommer att byggas i staden Hays, i Kansas. Det kommer att innehålla nio Wärtsilä 34SG gasmotorer, som kommer att leverera elektricitet till Midwest Energys 48.000 kunder i området. Kraftverket kommer även att utrustas med Wärtsiläs rökgasreningsteknik, som minskar rökgasutsläppen och ser till att de idag allt strängare reglerna om luftföroreningar uppfylls. 

Kraftverket beräknas starta elproduktionen före högsäsongen sommaren 2008 och beräknas vara i fullt kommersiellt bruk i september 2008. 

Earnie Lehman, Midwest Energys verkställande direktör säger att ”Goodman Energy Center kommer att leverera ren och kostnadseffektiv energi till våra kunder när elkonsumtionen är som störst, dessutom förbättras eldistributionens tillförlitlighet. I och med detta projekt får vi en effektiv energikälla, som har mycket låga utsläpp och låg vattenförbrukning.”

”Detta är ett viktigt projekt för Wärtsilä i Mellanvästern i USA,” säger Frank Donnelly, ansvarig för Wärtsiläs kraftverksenhet i Nordamerika. ”Detta kraftverk är det största Wärtsilä levererat öster om Colorado och är den fjärde stora kraftverksbeställningen i USA inom de senaste 9 månaderna. Detta visar att våra flexibla kraftverk uppskattas på marknaden. Vi ser framemot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Midwest Energy”.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ulf Nylund, försäljningsdirektör för specialprojekt, tel. +358 10 709 2973.

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats www.wartsila.com.

Wärtsilä i korthet 

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

 

© 2020 Wärtsilä