Wärtsilä och Yuchai Marine Power etablerar samföretag för tillverkning av medelvarviga marinmotorer i Kina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 december 2012 kl 17:50 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har undertecknat ett samföretagsavtal med det kinesiska företaget Yuchai Marine Power Co. Ltd. (YCMP) för tillverkning av medelvarviga marinmotorer i Kina. Det 50/50-ägda samföretaget monterar och testar Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 motorer i Zhuhai City i Guangdong provinsen. Verksamheten planeras komma igång i 2014. Värdet på Wärtsiläs investering i samföretaget är ungefär 17 milj. euro. Samföretaget måste ännu godkännas av relevanta myndigheter. Yuchai Marine Power Co. Ltd. är Guangxi Yuchai Groups dotterbolag.

Wärtsiläs samföretag med YCMP är en del av Wärtsiläs strategi att kontinuerligt förbättra konkurrenskraften, ta till vara tillväxtmöjligheterna samt att mera fokusera på offshore- och specialfartygsegmenten i Kina, som är världens största skeppsbyggnadsmarknad.

”Samarbetet med Yuchai, som är Kinas ledande producent för högvarviga dieselmotorer och marknadsledare i branchen, gör det möjligt att utvidga vår kundkrets och öka vår marknadsandel i Kina. Detta är ett viktigt steg för oss. Vår målsättning är att försäkra vår position som marknadsledare för medelvarviga motorer”, säger Wärtsiläs koncernchef Björn Rosengren som idag undertecknade samföretagsavtalet med representanter från Guangxi Yuchai Group och YCMP.

“Den här investeringen visar att Wärtsilä förbinder sig att leverera konkurrenskraftiga motorer till sina kunder i Kina. Dessutom är detta helt i linje med Kinas regerings tolfte femåriga plan att betydligt öka lokal tillverkning av marin utrustning”, tillägger James Han, verkställande direktör för Wärtsilä i Kina.

“Wärtsilä är världens ledande leverantör av motorer och kraftlösningar och ett partnerskap med dem är viktigt för oss. Vi är båda förbundna att leverera till Kinas växande marknader produkter, som är miljövänliga och inbringar ekonomisk nytta till våra kunder. Samföretaget är ett steg framåt i Yuchais strategi att öka sin affärsverksamhet med att bilda samföretag med internationella marknadsledare”, säger Gu Tangsheng, President of Guangxi Yuchai Group.

Wärtsilä i Kina

Wärtsilä har varit närvarande i Kina i över 20 år genom sitt helägda dotterbolag och sina långfristiga licensavtal. För att betjäna världens största skeppsbyggnadsregion har Wärtsilä bildat samföretag för tillverkning av propellrar och hjälpmotoraggregat tillsammans med ledande kinesiska skeppsbyggnadskoncerner och ett samföretag för automationstjänster. Wärtsilä tillverkar också styrpropellrar i sitt helägda bolag. Lågvarviga motorer tillverkas av åtta licensinnehavare och ett samföretag. De nya företagsvärven, Cedervall 2011 och Hamworthy 2012, förstärker vidare Wärtsiläs ledande ställning på den globala marinmarknaden, speciellt i underhåll, offshore och marina gas- och miljölösningar.

På den marina marknaden är de ledande kinesiska skeppsredarna Wärtsiläs kunder. Wärtsilä Services erbjuder sina kunder service och underhåll från åtta förläggningar i Kina, varav den största i Shanghai. Kraftverk levererade av Wärtsilä producerar totalt 3500 MW energi till kinesiska kunder. Wärtsilä inklusive samföretagen sysselsätter över 2000 personer i Kina.

Länk till bilden
Från vänster: Jiang Shihong, Chairman of YCMP, Wärtsiläs koncernchef Björn Rosengren och Su Peng, Vice President of GuangXi Yuchai Group
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jaakko Eskola
Direktör, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf. +358 10 709 5634
jaakko.eskola@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Direktör, Investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf. +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf. +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä