Wärtsilä levererar 72 propellrar med fasta blad till kinesiska varv

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
20 december 2007 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs samföretag Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co Ltd undertecknade i november ett avtal om leverans av totalt 72 propellrar med fasta blad. Värdet på beställningen är cirka 30 miljoner euro. Propellrarna kommer att levereras till fartyg, som byggs av de sex ledande kinesiska varvföretagen. Fartygen levereras under åren 2009-2011.

De beställda propellrarna, vilkas diametrar är 6,1-8,2 meter, kommer att installeras på oljetankers, containerfartyg samt bulkfartyg.

“Vi fick dessa beställningar just vid en tidpunkt när Wärtsilä CME:s nya produktionsanläggningar för stora propellrar samt propelleraxlar nästan står klara. De nya beställningarna är en viktig milstolpe för samföretagets fortsatta framgång, säger Arto Lehtinen, direktör, Wärtsilä CME.

Efter fabriksinvigningen i juni har Wärtsilä CME tillverkat 48 stora propellrar med fasta blad. Den i Zhenjiang, i provinsen Jiangsun, belägna fabrikens årliga produktionskapasitet är 4500 ton och den nya fabriken har fördubblat bolagets produktion av propellrar.

Wärtsilä CME är Kinas största tillverkare av propellrar av denna typ, och även en av de största tillverkarna i världen. Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co Ltd grundades år 2004 och är ett samföretag, som ägs av Wärtsilä (55%) och Zhenjiang CME Ltd (45%). Zhenjiang CME Ltd är ett dotterbolag till China State Shipbuilding Corporation (CSSC), som ägs av den kinesiska staten.

Ytterligare information
Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp  tel: +358 10 709 5235
Arto Lehtinen, direktör, Wärtsilä CME, tel: +86 136 5529 6665

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

© 2020 Wärtsilä