Fiskars Oyj Abp har sålt Wärtsiläaktier till sitt dotterbolag Avlis AB

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
20 december 2007 kl 18:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Förändringar i återköpta aktier 20.12.2007 kl. 18.45

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen: Fiskars Oyj Abp har sålt Wärtsiläaktier till sitt dotterbolag Avlis AB

Wärtsilä Oyj Abp har idag mottagit ett meddelande från Fiskars Oyj Abp, att dess andel av Wärtsilä Oyj Abp:s aktiekapital och röstetal har minskat under 1/20 (5%) genom ett aktieförvärv som genomfördes den 20 december 2007.

Efter förvärvet äger Fiskars Oyj Abp Wärtsiläaktier enligt följande:

 

Antal aktier   

% av aktierna   

% av rösterna

A-aktier    

752 047

0,78%

2,44%

B-aktier  

  65 429

0,07%

0,02%

Totalt  

817 476

0,85%

2,46%

Fiskars Oyj Abp, FO nummer 0214036-5

Wärtsilä Oyj Abp har idag mottagit ett meddelande från Avlis AB, som är ett helägt dotterbolag till Fiskars, att dess andel av Wärtsilä Oyj Abp:s aktiekapital har överstigit 3/20 (15%) och av röstetal ¼ (25%) genom ett aktieförvärv som genomfördes den 20 december 2007.

Efter aktieförvärvet äger Avlis AB Wärtsiläaktier enligt följande:

 

Antal aktier   

% av aktierna   

% av rösterna

A-aktier    

  8 500 000

  8,86%

27,58%

B-aktier

  6 500 000

  6,77%

  2,11%

Totalt  

15 000 000

15,63%

29,69%

Avlis AB, företagsnummer 556706-5346

Wärtsilä Oyj Abp:s aktiekapital består av sammanlagt 95 942 561 aktier (23 579 587 A-aktier och 72 362 974 B-aktier), och aktierna representerar sammanlagt 308 158 844 röster.

 

© 2020 Wärtsilä