Wärtsilä: Ovakos försäljning slutförd

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
20 november 2006 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 20.11.2006 kl. 09.00

Wärtsilä Oyj Abp, Rautaruukki Oyj och AB SKF undertecknade i juli 2006 ett avtal om försäljningen av de operativa bolagen som ingår i Oy Ovako Ab till ett bolag som ägs av aktieägarna till Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV och Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Transaktionen har nu slutförts.

Aktierna säljs för cirka 660 miljoner euro. Betalningen sker med cirka 535 miljoner euro kontant, 15 miljoner euro som betalas i juli 2008 och en räntebärande fordran på 110 miljoner euro som betalas 3-6 år efter transaktionen blir slutförd.

Wärtsiläs innehav i Ovako var 26,5 procent. Den skattefria realisationsvinsten för Wärtsilä uppskattas uppgå till 49 milj. euro. Realisationsvinsten samt den andel av Oy Ovako Ab:s resultat som uppkommit efter 30.6.2006 redovisas i Wärtsiläs resultaträkning fortsättningsvis som resultatandel i intresseföretag.

Avyttringen av Ovako fullbordar Wärtsiläs plan att fokusera på sin kärnverksamhet.

För ytterligare information kontakta gärna:
Raimo Lind, vice verkställande direktör & CFO, tfn +358 10 7095 640.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä