Wärtsilä BioPower och brittiska Helius Energy ingick samarbetsavtal om projektutveckling

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
20 september 2006 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä BioPower och brittiska Helius Energy har ingått avtal om samarbete inom kraftverks- och värmekraftverksprojekt. Enligt avtalet skall Helius Energy utveckla projekt som bolagen avtalat om tillsammans.

Enligt avtalet består Helius Energys uppgiftsområde av marknadsundersökningar, finansieringsarrangemang, olika byggnads- och bränsletillståndsärenden samt energileveransavtal. Wärtsilä BioPower planerar och levererar anläggningarna.

”För Wärtsilä BioPower ökar avtalet tillväxtmöjligheterna, när bolaget kan koncentrera sig på sitt kärnkunnande, dvs. förbränningsteknologi och leveranser av anläggningar. Utveckling av anläggningar, finansiering och tillståndsärenden kräver egen expertis som beaktar lokala möjligheter och bestämmelser. Det här är Helius Energys specialområde”, säger Pasi Rantonen, verkställande direktör för Wärtsilä BioPower.

Till en början täcker avtalet 13 projekt men fler projekt väntas bli aktuella i framtiden.

Ytterligare information: försäljningschef Tauno Kuitunen, Wärtsilä BioPower, tfn. +358 40 717 0115.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä