Förändringar i Wärtsiläs direktion

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
20 augusti 2018 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Förändringar i Wärtsiläs direktion

Följande utnämningar har gjorts till Wärtsilä Oyj Abp:s direktion:

Ekonomie magister Marco Wirén (52) har utnämnts till direktör för affärsområdet Energy Solutions och direktionsmedlem i Wärtsilä Oyj Abp fr.o.m. 1.10.2018. I denna position ansvarar han för Wärtsiläs Energy Solutions-affärsområde globalt och rapporterar till koncernchef Jaakko Eskola.

Wirén har varit Wärtsiläs ekonomi- och finansdirektör sedan augusti 2013. Före Wiren anställdes på Wärtsilä samlade han en mångsidig erfarenhet av såväl ekonomi- och finansuppgifter som internationell företagsledning från ståltillverkaren SSAB, infranätbolaget Eltel Networks och byggbolaget NCC.

MBA Arjen Berends (50) har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör och direktionsmedlem i Wärtsilä Oyj Abp fr.o.m. 1.10.2018. Han kommer att rapportera till koncernchef Jaakko Eskola.

Berends anställdes av Wärtsilä 1988. Han har innehaft flera nyckelpositioner inom ekonomi- och finans i Wärtsiläs affärsområden och dotterbolag. Sedan 2012 har Berends varit direktör, Finance & Business Control för affärsområdet Marine Solutions.

“Jag är mycket nöjd över ledningens kvalitet och mångsidighet, vilket möjliggör tillsättningen av nyckelbefattningar internt. Både Marco och Arjen har visat en förmåga att fortgående utveckla Wärtsiläs effektiva verksamhet. Med dessa utnämning säkras en djup finansiell expertis inom den växande energiverksamheten och affärsområdesinsikter överförs till koncernnivån. Detta har en central betydelse för uppnåendet av Wärtsiläs långsiktiga målsättningar”, säger koncernchef Jaakko Eskola.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Arjen Berends
Direktör, Finance & Business Control
Wärtsilä Marine Solutions
Tfn: +358 10 709 5686
arjen.berends@wartsila.com


För investerarinformation vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och mediarelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä