Wärtsiläs halvårsrapport januari-juni 2017

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 juli 2017 kl 08:30 E. Europe Standard Time

ORDERINGÅNGEN OCH OMSÄTTNINGEN ÖKADE UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2017

Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs halvårsrapport januari-juni 2017. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande (Halvårsrapport 2017). Rapporten finns också på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2017/q2/startsida/ och på Wärtsiläs webbsidor www.wartsila.com.

CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET
- Orderingången ökade med 14% till 1.363 miljoner euro (1.194)
- Omsättningen ökade med 8% till 1.292 miljoner euro (1.196)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,05 (1,00)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 126 miljoner euro (122), dvs. 9,7% av omsättningen (10,2)
- Resultatet per aktie steg till 0,38 euro (0,19)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 2 miljoner euro (202)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2017
- Orderingången ökade med 13% till 2.776 miljoner euro (2.465)
- Omsättningen ökade med 6% till 2.299 miljoner euro (2.163)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,21 (1,14)
- Det jämförbara rörelseresultatet steg till 211 miljoner euro (206), dvs. 9,2% av omsättningen (9,5)
- Resultatet per aktie steg till 0,66 euro (0,49)
- Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 3 miljoner euro (189)
- I slutet av perioden uppgick orderstocken till 5.065 miljoner euro (5.083)

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2017
Wärtsiläs övergripande utveckling under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
  • God inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
  • Solid inom Marine Solutions (höjd från dämpad) tack vare en gynnsam blandning av fartygsbeställningar. Den generella marinmarknaden är fortsättningsvis utmanande eftersom handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten belastas fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2017 till 2.087 miljoner euro (2.061). Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA
”Första halvåret 2017 kännetecknades av en positiv utveckling i omsättningen, främst till följd av ökningen i antalet kraftverksleveranser, samt ett solitt rörelseresultat. Orderingången utvecklades väl inom alla affärsområden. Energy Solutions projektpipeline har förvandlats till order i en sund takt tack vare det ökande intresset för flexibla gasbaserade teknologier. Trots att marinmarknaden fortfarande är svag stödde en positiv blandning av fartygsbeställningar utvecklingen av Marine Solutions order, speciellt under andra kvartalet. Aktiviteten på servicemarknaden var stabil på det stora hela, och efterfrågan på långfristiga avtal var sund. Jag är nöjd över att våra kunder fortsättningsvis inser värdet av servicepartnerskap med Wärtsilä, vilket skapar en bra plattform för framtida utveckling.

Wärtsilä strävar efter att bli ett agilt teknologiföretag som förbättrar kundernas verksamhet genom att vara en ledande aktör inom smarta marin- och energiekosystem. De färska förvärven av Eniram och Greensmith samt våra innovationer inom cleantech visar vår aktiva roll i utvecklingen av hållbara samhällen och hjälper kunderna att dra nytta av smarta teknologier. För att stöda utvecklingen av våra digitala tjänster och produkter kommer vi att införa digitala utvecklingscenter som utvecklar lovande idéer till servicekoncept och produkter tillsammans med kunder och partner. Jag är övertygad om att investeringarna i vår digitala omvandling kommer att leda till nya affärsmöjligheter som stärker vår konkurrensposition och stöder vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt.”

NYCKELTAL

4-6/

4-6/

1-6/

1-6/

MEUR

2017

2016

Förändring

2017

2016

Förändring

2016

Orderingång

1 363

1 194

14%

2 776

2 465

13%

4 927

Orderstock i slutet av perioden

5 065

5 083

0%

4 696

Omsättning

1 292

1 196

8%

2 299

2 163

6%

4 801

Rörelseresultat1

117

96

22%

197

179

10%

532

% av omsättningen

9,1

8,0

8,6

8,3

11,1

Jämförbart rörelseresultat

126

122

3%

211

206

2%

583

% av omsättningen

9,7

10,2

9,2

9,5

12,1

Jämförbart justerat EBITA

134

131

3%

228

224

2%

618

% av omsättningen

10,4

10,9

9,9

10,3

12,9

Resultat före skatter

103

58

77%

177

138

28%

479

Resultat/aktie, EUR

0,38

0,19

0,66

0,49

1,79

Rörelseverksamhetens kassaflöde

2

202

3

189

613

Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden

299

517

150

Bruttoinvesteringar

20

71

146

Nettoskuldsättningsgrad

 

 

 

0,14

0,25

 

0,07

1Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2017 omfattade omstruktureringskostnader på 8 miljoner euro (26) och 14 miljoner euro (27) under rapportperioden januari-juni 2017.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas idag torsdagen den 20.7.2017 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1455716&s=1&k=F4FCB18C6E814C9CFA8BA5FA2F4B8FA6. För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/45544446. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä