Hangö och Raumo fick nya Seabin-havsskräpkorgar av Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Nyhet
20 juni 2018 kl 13:33 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä donerar Seabin-havsskräpkorgar till Hangö och Raumo. Bland de småbåtshamnar som deltagit i tävlingen under majmånad utsågs gästhamnen i Hangö (Oy HSF Marine Ab) och Raumo stad till vinnare. De båda havsskräpkorgarna har installerats under midsommarveckan. Hangö och Raumo har en lång sjöfartshistoria, de är båda ansvarstagande havsstäder och har goda förutsättningar för att sköta det dagliga underhållet av Seabinen. De nya Seabinarna finns vid B-bryggan i Östra hamnen i Hangö samt i Syväraumanlahti-småbåtshamn i Raumo.

”Vi är väldigt glada över att vi fått en Seabin-havsskräpkorg till Hangö, som vill vara en ansvarsfull havsstad. I själva verket bekantade vi oss med Seabin-projektet redan ifjol och vi blev imponerade av hur mycket man kan få till stånd med Seabin-havsskräpkorgen och genom att öka medvetenheten till förmån för havens renhet”, berättar Hangös stadsdirektör Denis Strandell.  

”Mängden skräp och speciellt plastavfall ökar explosivt i haven. HSF Marine samt Hangö som havsstad vill naturligtvis vara med och stödja Seabin-projektet och visa vägen för en renare framtid. Vi är verkligen ivriga över att vi fick en Seabin-havsskräpkorg till vår gästhamn. Den väcker både människornas uppmärksamhet och håller hamnbassängen renare. Varje skräp som vi kan samla upp från havet hjälper”, fortsätter hamnkapten Oscar Cavonius från Hangös gästhamn.

”Raumo stad vill vara en ansvarstagande och miljövänlig havsstad. Traditionerna går långt tillbaka i tiden och det här har också skrivits in i stadens strategi. Vi värnar om miljöns välmående, säkerhet och trivsel på ett hållbart sätt. Vi önskar att vi genom Seabinen ännu mer effektivt ska kunna uppmana den nya generationen av båtförare att agera ansvarsfullt och mer miljövänligt”, säger driftchef Markus Savolainen från Raumo stad.

”Det finns snart mera plast i haven än fisk om vi inte vaknar upp och stoppar avfallsflödet. Wärtsilä främjar en ren havsmiljö med sin teknologi, men vi vill även kunna inverka på individnivå. Det är trevligt att se hur Hangö och Raumo tillsammans med oss förbinder sig att med hjälp av Seabinen minska den lokala avfallsbelastningen och forma människornas attityder”, säger Atte Palomäki, medlem i Wärtsiläs direktion.

Att donera tre Seabin-havsskräpkorgar till Finland var ett av Wärtsiläs mest synliga Finland 100-projekt. Wärtsilä fungerar som Seabin Projects globala pilotpartner till slutet av år 2019.  Under partnerskapsprogrammet har Wärtsilä redan donerat Seabin-havsskräpkorgar i Finland till Helsingfors, Åbo och Vasa. I år utökar Wärtsilä samarbetet genom att donera ca 40 havsskräpkorgar runt om i världen genom sina dotterbolag. Asiens första havsskräpkorg installerades i Singapore i april.

Seabin är en flytande havsskräpkorg som kan placeras i vattnet vid småbåtshamnar, vid varv och i segel- samt handelshamnar. Där samlar den upp det skräp som flyter omkring i vattnet. Ytvattnet sugs in i Seabin-havssoptunnan genom en filterpåse. När vattnet efter det pumpas tillbaka i hamnbassängen, stannar skräpet kvar i insamlingspåsen och hanteras därefter på vederbörligt sätt.

En viktig del av Seabin-projektet är att informera om vattendragens välmående och problemet med plast i havet. Med hjälp av Seabinen har vi möjlighet att fästa uppmärksamhet vid havens plastproblem samt aktivera människor till konkreta åtgärder för havens framtida välmående. Du kan läsa mer om Seabin-projektet och framtidens hav här: www.sea-nn.net

Länk till bilder

Mer information:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Sari Luhanka
Kommunikationschef
Tfn: 050 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2017 uppgick Wärtsiläs nettointäkter till 4,9 miljarder euro och antalet anställda till omkring 18 000. Företaget är verksamt på över 200 platser i över 80 länder i hela världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä