Wärtsilä bokför nedskrivningar i andra kvartalets resultat; aktierna i WinGD-samföretaget avyttrade

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 juni 2016 kl 13:00 E. Europe Standard Time
Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) har avtalat om att överföra Wärtsiläs 30 procents minoritetsandel i tvåtaktssamföretaget Winterthur Gas & Diesel (WinGD) till CSSC. Till följd av transaktionen äger CSSC 100 procent av WinGD. Tvåtaktsverksamheten har fram till avyttringen rapporterats som avvecklade verksamheter. Värdet på transaktionen är inte betydande.

Wärtsilä kommer att bokföra nedskrivningar på ca 59 miljoner euro i resultatet för det andra kvartalet 2016, varav 21 miljoner euro är relaterade till WinGD-avyttringen och 17 miljoner euro till omstruktureringsprogrammet som offentliggjordes i April 2016. De kvarstående nedskrivningarna berör realiseringen av valutakursförluster relaterade till brasilianska realen samt övriga kundfordringar. Dessa kommer att påverka Wärtsiläs finansiella poster under andra kvartalet.

För ytterligare information, kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och mediarelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com


Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä