Wärtsilä levererar gasmotorer till kraftverk i Sydkorea

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
20 juni 2007 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har i maj vunnit ett kontrakt om leveransen av utrustning till ett 25,3 MWe gasdrivet kraftverk till JB Entech Co Ltd  i Sydkorea. Kraftverket för kombinerad värme- och elproduktion (CHP) kommer att byggas i staden Cheon Ahn.

För Wärtsilä är beställningen det första kraftverksprojektet, som är förknippat till Sydkoreas CES-program (Community Energy System). Syftet med CES-energiprogrammet är att befrämja decentraliseringen av energiproduktionen så att hushåll, företag, sjukhus och andra byggnader som är koncentrerade till vissa områden får sin el- och värme-energi från decentraliserade och oberoende kraftverk.

Wärtsilä levererar utrustningen i två faser. Under den första fasen levererar Wärtsilä två stycken Wärtsilä 34SG-gasmotorer. Under den andra fasen levererar Wärtsilä en tredje likadan gasmotor, vilket höjer den totala elproduktionen till 25 MWe och den totala värmeproduktionen till 21 MWth.
Värmekapacitet som uppstår under processen tas tillvara i områdets fjärrvärmenät och används till både uppvärmning och nerkylning av byggnaderna i Cheong Soo.

Den första fasen av kraftverket beräknas vara klar under andra halvåret 2009 och andra fasen i mitten av 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tel. +358 10 709 5235.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

 

 

 

© 2020 Wärtsilä