Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 juni 2006 kl 09:45 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 26.4. – 12.6.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 11.800 optioner till 17.700 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 61.950,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 26.4. – 12.6.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 27.100 optioner till 40.650 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 142.275,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 204.225,00 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 331.091.918,50 euro och antalet aktier 94.597.691 varav 23.579.587 A-aktier och 71.018.104 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä