Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2012

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 april 2012 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Delarsrapport Q1 2012

OFFSHORE- OCH KRAFTVERKSMARKNADEN BIDROG TILL TILLVÄXTEN I ORDERINGÅNGEN

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2012
- Orderingången ökade med 13% till 1.109 miljoner euro (979)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,10 (0,90)
- I slutet av perioden uppgick orderstocken till 4.409 miljoner euro (3.669), +20%
- Omsättningen minskade med 7% till 1.005 miljoner euro (1.083)
- Rörelseresultatet var 102 miljoner euro, dvs. 10,1% av omsättningen (113 miljoner euro och 10,4%)
- Resultat per aktie 0,33 euro (0,38)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 28 miljoner euro (133)
- Förvärvet av Hamworthy fastställdes 31.1.2012

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN:
”Året började rätt bra då orderingången ökade med 13%. Vår lönsamhet var 10,1%, vilket är i linje med våra mål för innevarande år. Utvecklingen av omsättningen motsvarade våra övergripande förväntningar då nivån på Power Plants- och Ship Power-leveranserna var rätt låg under första kvartalet. Services omsättning ökade med 12% tack vare en ökning i både reservdelar och fältservice. Under första kvartalet ingick vi ett serviceavtal med USA-baserade Prestige Cruise Holdings samt ett drifts- och underhållsavtal med brasilianska Energética Suape II SA för det största kraftverket som någonsin levererats av Wärtsilä. Dessa kontrakt visar vårt engagemang att leverera mervärde för våra kunder genom hela livscykeln.

Offshoremarknaden var aktiv och vi fick ytterligare en order från Harvey Gulf International på integrerade lösningar för två gasdrivna offshorestödfartyg som kommer att operera i Mexikanska golfen. Power Plants viktigaste order inkluderar ett flerbränslekraftverk från Matanuska Electric Association till Alaska i USA och Indonesiens första gasdrivna kraftverk för toppbelastning beställd av PT Perusahaan Listrik Negara.

 

NYCKELTAL

MEUR 
 
1-3/2012 1-3/2011 Förändring2011
Orderingång1 10997913%4 516
Orderstock i slutet av perioden4 4093 66920%4 007
Omsättning1 0051 083-7%4 209
Rörelseresultat (EBITA) 1109117-7%485
% av omsättningen10.910.8 11.5
Rörelseresultat (EBIT) 2102113-10%469
% av omsättningen10.110.4 11.1
Resultat före skatter93107 429
Resultat/aktie, EUR0.330.38 1.44
Rörelseverksamhetens kassaflöde28133 232
Räntebärande lån, netto
vid slutet av perioden
615-17 58
Bruttoinvesteringar48119 187
Nettoskuldsättningsgrad0.400.00 0.04

1 EBITA visas utan poster av engångskaraktär som uppgick till 7 miljoner euro (2) och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv som uppgick till 8 miljoner euro (4).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.

MARKNADSUTSIKTER
Utvecklingen på kraftgenereringsmarknaden förväntas förbli på en god nivå 2012. Tillväxtmarknaderna fortsätter att investera i ny kraftförsörjningskapacitet, vilket styr efterfrågan i synnerhet inom segmentet flexibel basbelastning. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

De övergripande utsikterna för fartygsorder under 2012 är i det stora hela oförändrade, och orderingången för hela året väntas vara på samma nivå som, eller något lägre än under 2011. Orderingången väntas vara låg inom bulklastfartyg, containerfartyg och tankfartyg. Inom dessa sektorer väntas en effektiv design vara det ledande temat i förhandlingar på grund av det ekonomiska trycket på att sänka bränsleförbrukningen. Orderingången inom LNG-lastfartygssegmentet väntas vara fortsatt stabil under året och i nivå med aktiviteten under första kvartalet 2012. Offshoresegmentet erbjuder fortfarande bra ordermöjligheter i synnerhet inom borr- och stödfartyg. Intresset för gasdrivna fartyg har ökat även i fartygssegment som inte tidigare satsat på gasdrift. Miljöfrågorna väntas också vara viktiga och styra intresset mot miljövänliga lösningar.

Även om läget på marknaden förbättrades något under första kvartalet finns det fortfarande vissa osäkerhetsfaktorer på servicemarknaden. Handelsfartygssegmenten väntas fortfarande vara utsatta för press, eftersom överkapaciteten på marknaden fortsätter att inverka på servicemöjligheterna. Utvecklingen inom det aktiva installerade beståndet väntas också vara moderat med fortsatt skrotning, uppläggning, låg hastighet och låg utnyttjandegrad för fartyg inom handelsfartygssegmenten. Utvecklingen på marknaden för kraftverksservice förväntas vara stabil.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2012 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2012 ökar med 5-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 10-11%.

NY PUBLICERINGSFÖRFARANDE
Wärtsilä Oyj Abp följer från och med nu publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Standard 5.2b möjliggör. Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Wärtsilä Oyj Abp:s delårsrapport januari-mars 2012. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Delårsrapporten finns också på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/investerare.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas fredagen den 20 april 2012 kl. 10.00 lokal tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade web- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på Internet på adressen: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/wpv7dztb/.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DImwrHYMdWeikT.
Ni får konferensnumret och koden per e-post efter registreringen. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck * och därefter 1, och om ni vill återkalla er fråga tryck #. Namnet på telekonferensen är Q1 Results 2012. Vänligen förbered er på att anmäla er egen information samt namnet på konferensen till operatören. Ifall problem uppstår, tryck * och därefter 0.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä