Wärtsilä fick order på ett drivsystem från Ulstein Verft i Norge

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
20 april 2005 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä fick i mars en order på ett drivsystem till ett ankarhanteringsfartyg från norska Ulstein Verft AS. Fartyget, som har beställts av norska Bourbon Offshore Norway AS, blir färdigt i maj 2006.

Ordern omfattar sex motorer med en sammanlagd effekt på 14,8 MW, propellrar, styrsystem samt övrig utrustning.

Bourbon Offshore Norway är ett offshore-servicebolag i Fosnavaag på den norska västkusten. För närvarande förfogar bolaget över en flotta på sexton fartyg.  Ankarhanteringsfartyget som nu beställts kommer att arbeta på Nordsjön. Bourbon Offshore Norway är ett dotterbolag till franska Groupe Bourbon.

För ytterligare information kontakta gärna: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

© 2020 Wärtsilä