Förändringar i Wärtsiläs ägarandelar i samband med kombineringen av Wärtsiläs aktieserier och den vederlagsfria riktade emissionen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 mars 2008 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen

Wärtsiläs bolagsstämma den 19.3.2008 fattade beslut om en sammanslagning av bolagets A- och B-aktier. I anslutning till sammanslagningen av aktieslagen arrangeras en riktad vederlagsfri aktieemission till ägarna av aktier i serie A. Efter sammanslagningen av aktieslagen medför alla bolagets aktier samma aktieägarrättigheter och bolaget har enbart aktier som medför en röst/aktie. Sammanslagningen av aktieserierna och den riktade vederlagsfria aktieemissionen har en inverkan på Wärtsiläs ägarandelar då sammanslagningen och de nya aktierna registrerats i handelsregistret 26.3.2008.

Wärtsilä har fått följande meddelanden om förändringar i ägarandelar som träder i kraft då de sammanslagna och nya aktierna registrerats i handelsregistret:

Fiskars-koncernens andel av Wärtsilä Oyj Abp:s röster sjunker under 1/5 (20%). Efter transaktionen innehar Fiskars Oyj Abp 901.857 aktier dvs. 0,9% av Wärtsiläs aktier och röster och Avlis AB innehar 15.944.444 aktier dvs. 16,2% av Wärtsiläs aktier och röster. Efter registreringen innehar Fiskars-koncernen således totalt 16.846.301 aktier dvs. 17,1% av Wärtsiläs aktier och röster.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas andel av Wärtsilä Oyj Abp:s aktier ökar till över 1/20 (5%) och andelen av rösterna sjunker under 1/10 (10%). Efter transaktionen innehar Varma 5.130.087 aktier dvs. 5,2% av Wärtsiläs aktier och röster.

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:s andel av Wärtsilä Oyj Abp:s röster sjunker under 1/20 (5%). Efter transaktionen innehar Varma 1.735.506 aktier dvs. 1,76% av Wärtsiläs aktier och röster.
Wärtsilä Oyj Abp

© 2020 Wärtsilä