Extra dividendens inverkan på teckningspriset för optionsprogram för år 2002

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 mars 2008 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Det vid Wärtsiläs bolagsstämma 19.3.2008 fattade beslutet om en extra dividend på 2,00 euro per aktie sänker teckningspriset för Wärtsiläs B-aktie för optionsprogram för år 2002 i enlighet med villkoren i optionsprogrammet, dvs. med den extra dividendens värde 2,00 euro per aktie. På basis av extra dividenden är således teckningspriset för Wärtsiläs B-aktie för optionsprogrammet för år 2002 5,40 euro. Sänkningen av teckningspriset är giltig fr.o.m. avstämningsdagen 26.3.2008.

Bolagsstämmans beslut att sammanslå aktieserierna leder till att hänvisningar till B-aktier i optionsprogram för år 2002 ändras till en hänvisning till bolagets aktier 26.3.2008 när ändringen har införts i handelsregistret.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä