Inverkan av Wärtsiläs extra dividend på optionsprogrammen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
20 mars 2006 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Det vid Wärtsiläs bolagsstämma 15.3.2006 fattade beslutet om en extra dividend på 0,60 euro per aktie sänker teckningsprisen för optionsprogram för åren 2001 och 2002 i enlighet med villkoren i optionsprogrammen, dvs. med den extra dividendens värde 0,60 euro per aktie. På basis av extra dividenden är således teckningspriset för Wärtsiläs B-aktie 16,10 euro enligt optionsprogrammet för år 2001 och 8,90 euro enligt optionsprogrammet för år 2002. Avdraget sker per avstämningsdagen för dividendutdelningen som är 20.3.2006.

 

© 2020 Wärtsilä