Wärtsilä levererar biokraftverk till Belgien

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
20 januari 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Belgiska Renogen SA beställde i november ett biobränsledrivet kombinerat el- och värmekraftverk till staden Amel i regionen Ardennes. Ordern omfattar även en oljedriven varmvattenspanna. Kraftverket överlåts till kunden i början av 2007.

Kraftverket kommer att producera el till det allmänna nätet och värme till två lokala fabriker. Som bränsle används restprodukter och flis från den lokala träindustrin. Belgiens regering stöder kraftverksprojektet finansiellt, eftersom el produceras med förnybara naturtillgångar.

Wärtsiläs kraftverk producerar el och värme utan att belasta miljön: den patenterade BioGrate-förbränningstekniken möjliggör låga utsläpp av kväveoxid och kolmonoxid.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.
 

© 2020 Wärtsilä