Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
19 december 2005 kl 12:45 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 16.11.-30.11.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 200 optioner till 300 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 1.050,00 euro.

Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 329.374.906,00 euro och antalet aktier 94.107.116, varav 23.579.587 A-aktier och 70.527.589 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

 

© 2020 Wärtsilä