Lönsamhetsmålet för år 2003 fastställdes enligt villkoren

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
19 december 2002 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 19.12.2002 kl. 8.30

Minimimålsättningen för lönsamheten för bokslutsåret 2003 har fastslagits enligt ledningens optionsprogram, som Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fattade beslut om år 2002. Enligt villkoren i optionsprogrammet kan rätten att teckna aktier börja 1.4.2004 förutsatt att bolaget uppnår en rörelsevinstnivå på minst 4% år 2003.

Lönsamhetsmålet för Power-divisionerna är fortfarande 7-8%. Såsom Wärtsilä informerade i september, kommer målet inte ännu att förverkligas under 2003 på grund av marknadsläget.


För ytterligare information vänligen kontakta: ekonomi- och finansdirektör Raimo Lind, telefon 010 7095 640.

 

© 2020 Wärtsilä