Wärtsilä och V.Ships slöt samarbetsavtal: Bolagen erbjuder tjänster inom teknisk fartygsdrift för sjöfartsmarknaden

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
19 november 2007 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och V.Ships, som specialiserat sig på personaltjänster inom sjöfart, har i dag slutit ett samarbetsavtal om att erbjuda tjänster inom teknisk fartygsdrift för tredje parter på sjöfartsmarknaden.

Behovet av kompetent personal och den snabba utvecklingen inom fartygsutrustning är en utmaning för sjöfarten. Genom att förena Wärtsiläs teknologiska kompetens med V.Ships rekryteringskompetens främjar man tillgången till kompetent personal och utvecklingen av kompetensen. Parterna erbjuder ett tjänsteutbud som sträcker sig genom fartygets hela livscykel.

“Genom det här avtalet uppnår Wärtsilä en ny nivå inom tekniska driftstjänster för fartygsutrustning och skapar nya affärsmöjligheter. Samarbete är en del av vår vision att vara våra kunders mest uppskattade partner och är ett exempel på vår beslutsamhet att erbjuda den bästa servicen under utrustningens hela livscykel, säger direktören för affärsområdet Wärtsilä Services, Tage Blomberg.

”Samarbetsavtalet med Wärtsilä är ett bra exempel på vårt sätt att genomföra vår centrala strategi: ett nära samarbete med våra partners för att utveckla serviceutbudet till nuvarande kunder och för att skaffa nya kunder. Vi känner Wärtsilä väl sedan flera år, och bolagens utbud av tjänster kompletterar varandra väl. Det här samarbetet är en fortsättning på vårt strategiska samarbetsavtal om fartygsfinansiering med Merrill Lynch som vi informerade om i oktober”, säger Donald Anderson, verkställande direktör för V.Ships moderbolag V.Group.

Tilläggsinformation:
Wärtsilä, Informationsdirektör Eeva Kainulainen, tfn +358 40 568 0591
V.Ships, Group Communication Director Elizabeth Canna, tfn +41 44 363 8110 eller +41 79 691 3764.

Wärtsilä
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

V.Ships
V.Ships är en affärsenhet inriktad på sjöfartstjänster inom V.Group-koncernen. VGroup består därtill av V.Investments och V.People Energy. V.Group, som började erbjuda tjänster inom fartygsdrift 1984, har vuxit geografiskt och ökat sitt serviceutbud. I dag erbjuder företaget drifts- och andra tjänster för över 900 fartyg. Företaget har specialiserat sig på rekrytering och utbildning av personal inom sjöfart och energisektorn och erbjuder kommersiella och finansiella tjänster inklusive förmedling och finansiering av fartyg.

© 2020 Wärtsilä