Wärtsilä valdes till leverantör av motorer till ett gaskraftverk på 115 MW i Denver i Colorado, USA

Wartsila Corporation,
  • Fackpressmeddelanden
19 oktober 2006 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 19.10.2006

Wärtsilä valdes till leverantör av motorer till ett gaskraftverk på 115.6 MW som ska byggas i USA. Kraftverket byggs för ett dotterbolag till Cogentrix Energy Inc. Cogentrix är ett betydande självständigt energiproduktionsbolag. Kraftverket som går under namnet Plains End II kommer att ligga i Arvada, nära staden Denver i Colorado. Kraftverket beräknas vara klart för kommersiellt bruk år 2008.

Cogentrix äger också kraftverket Plains End, kraftverket på 113 MW som inledde sin verksamhet 2002 och också ärförsett med Wärtsiläs motorer. Det här kraftverket ligger i närheten av det nya kraftverket. Plains End har tillförlitligt producerat energi och reglerkraft på basen av ett långsiktigt avtal för bolaget Xcel Energy, en betydande privatägd elproducent.

“Affären visar tydligt att den teknologi som bygger på våra gasmotorer är konkurrenskraftig i projekt i denna storleksklass jämfört med mer traditionella teknologier”, säger Frank Donnelly, direktör för Wärtsiläs kraftverksförsäljning i Nordamerika. “Wärtsiläs lösningar har visat sig vara överlägsna i fråga om reglerkraftstjänster, vilket ger kunderna en tillförlitligare tillgång till energi och förbättrar stabiliteten hos elsystemet. Plains End har visat sig vara en framgång för alla involverade parter, och vi är beredda att kopiera framgångskonceptet också i den nya anläggningen.”

Wärtsilä levererar 14 Wärtsilä 34SG-motorer till anläggningen Plains End II. Motorerna drivs enbart med naturgas. Anläggningen levererar tilläggskapacitet, energi och reglerreservkraft till det lokala nätet.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 13 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

En längre engelskspråkig version av detta meddelande finns på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com

För ytterligare information, vänligen kontakta informationsdirektör Eeva Kainulainen, tfn 010 7095 235.

 

© 2020 Wärtsilä