Wärtsiläs styrelse beslutat om den andra dividendratens utdelning

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
19 september 2019 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls 7.3.2019 beslöt om utdelning av en dividend på 0,48 euro per aktie i två rater för räkenskapsåret som utgick 31.12.2018. Den första dividendraten på 0,24 euro per aktie betalades i mars 2019. Den andra raten på 0,24 euro per aktie bestämdes utbetalas i september 2019.

Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse har på sitt möte 18.9.2019 beslutat om utbetalningen av den andra dividendraten i enlighet med det av bolagsstämman givna bemyndigandet. Dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 20.9.2019 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Utbetalningsdagen är 27.9.2019. 

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör, kommunikation, varumärke och marknadsföring
Tel: +358 10 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com 

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä