Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: Förändringar i Fiskars och Investors ägarandelar i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
19 september 2014 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har idag meddelats att Fiskars, Investor samt deras samföretag Avlis AB har ingått ett avtal som resulterar i följande förändringar i ägarandelarna:

Avlis Invest AB köper 15.759.566 aktier eller 7,99% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster av Avlis AB. Avlis Invest ABs samtliga aktier överförs till Invaw Holding AB, Investor ABs helägda dotterbolag. Fiskars köper 9.881.781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster av Avlis AB. Fiskars och Investors aktieägaravtal avvecklas och deras samföretag, som ägde 42.948.325 aktier eller 21,77% av Wärtsiläs aktiekapital och röster, kommer att upplösas.

Efter transaktionen uppgår Investor ABs indirekta ägarandel av Wärtsilä till över 15% av aktierna, dvs. till 33.066.544 aktier eller 16,76% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster. Fiskars Oyj Abp kommer att äga direkt 9,881,781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster.

 

 

© 2020 Wärtsilä