Produktionsenhet i Mulhouse till Mitsubishi Heavy Industries

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
19 april 2005 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs franska produktionsenhet övergår till Mitsubishi Heavy Industries (MHI). MHI övertar produktionsredskapen samt ca 70 personer från Wärtsilä France.

Affären avslutar Wärtsiläs omstruktureringsprogram som inleddes år 2003 med avsikten att fokusera på starka produkter. Huvudprodukter i Wärtsiläs motorsortiment är medelvarviga och lågvarviga motorer. Wärtsilä sålde produkträttigheterna för sina högvarviga Wärtsilä 200- och 220-motorer till amerikanska Dresser Inc., Waukesha-divisionen i augusti 2004 och informerade samtidigt om pågående förhandlingar om överföringen av produktionen.

MHI börjar tillverka sina egna högvarviga dieselmotorer i produktionsutrymmena i Mulhouse.

Wärtsilä fokuserar i Mulhouse på service- och reparationstjänster. Wärtsiläs serviceverksamhet i Frankrike sysselsätter 450 personer främst i Mulhouse, Surgeres, Marseille och Gennevilliers.

Wärtsilä
Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av rederier, varv och operatörer. Vårt eget globala servicenätverk erbjuder kunden komplett service för fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel.

Wärtsilä är en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster.

Wärtsilä omsatte 2,4 miljarder euro år 2004 och antalet anställda var 12.000.

Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) är en världsledande tillverkare av tunga fordon. Omsättningen under räkenskapsåret som avslutades i mars 2004 uppgick till 2,373 miljarder yen (17,2 miljarder euro). Mitsubishis affärsverksamhet omfattar skeppsbyggnad, stålkonstruktioner, kraftverk, kemiska fabriker, stålprodukter, miljöutrustning, industriella maskiner, flygplan, rymdraketer och ventilationssystem. Koncernens huvudkontor finns i Tokyo, Japan.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

Mera information om Wärtsilä finns på adressen http://www.wartsila.com.

 

© 2020 Wärtsilä