Wärtsiläs samarbetsförhandlingar i Finland avslutades

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
19 mars 2014 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs samarbetsförhandlingar i Finland som inleddes 29.1.2014 har avslutats. Målsättningen med förhandlingarna var att minska antalet arbetstillfällen i Finland med 200. Som ett resultat av förhandlingarna har man konstaterat att minskiningsbehovet berör 142 personer med fast anställning. Sedan förhandlingarna inleddes har antalet anställda minskat och kommer att i den närmaste framtiden minska genom naturlig avgång och pensioneringar och den totala målsättningen för minskade arbetstillfällen kommer därmed att uppfyllas.

I slutet av december 2013 hade Wärtsilä hade 3776 anställda i Finland. Största delen av uppsägningarna kommer att ske i Vasa och slutföras före slutet av maj. Personer som lämnar bolaget som en följd av samarbetsförhandlingarna kommer att bli erbjudna stöd och hjälp med att hitta nya jobb.

Nedskärningarna i Finland är en del av Wärtsiläkonsernens effektiveringsprogram som inleddes i januari för att säkerställa framtida lönsamhet och konkurrenskraft. Programmets målsättning på årliga inbesparningar om 60 miljoner euro väntas leda till friställning av ca 1000 anställda globalt. Förhandlingar och åtgärder som gäller personalminskningar fortgår enligt plan i övriga berörda länder.

Tilläggsinformation:

Ekonomi- och finansdirektör Marco Wirén
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com  

Kommunikationsdirektör Atte Palomäki
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Verkställande direktör Stefan Damlin
Wärtsilä Finland Oy
Tfn +358 10 709 1972
stefan.damlin@wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä